Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Storanet

1
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 366/2017d z dnia 20.07.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 66/2015 z dnia 31.03.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:
BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, Republika
Federalna Niemiec, tel.: +49 621 60-0, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-
ag.de

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa,
tel.: 22 570 99 99, fax: 22 570 97 92, e-mail: poczta@basf.comS T O R A N E T


Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnychZawartość substancji czynnej:
alfa – cypermetryna (związek z grupy pyretroidów) – 100 mg/ 1 m2 siatki (1,57 g/kg)Zezwolenie MRiRW nr R- 66/2015 z dnia 31.03.2015 r.
zmienione ostatnio decyzją MRiRW nr R - 366/2017d z dnia 20.07.2017 r.Uwaga

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.


OPIS DZIAŁANIA
STORANET jest środkiem w postaci siatki wykonanej z tworzywa sztucznego i
zaimpregnowanej substancją czynną alfa-cypermentryną, służącym do ochrony ściętego
drewna drzew iglastych oraz liściastych przed gatunkami chrząszczy z rodziny kózkowatych,
i rodziny bogatkowatych oraz podrodziny kornikowatych. Substancja czynna środka działa
kontaktowo i żołądkowo.

STORANET jest siatką wykonaną z włókien politereftalanu etylenowego (PET, poliester),
które są zaimpregnowane substancją czynną alfa-cypermetryną za pomocą spoiwa
polimerowego. Powłoka z substancji czynnej jest nanoszona na siatkę w postaci formulacji
wodnej. Stopniowe uwalnianie alfa-cypermetryny z powierzchni siatki zapewnia długotrwałą
skuteczność działania.
Etykieta środka ochrony roślin STORANET, załącznik do decyzji MRiRW

2
STOSOWANIE ŚRODKA
Drewno drzew iglastych i liściastych
Chrząszcze z podrodziny kornikowatych wylęgające się w drewnie i wylęgające się pod korą
(w tym m in. kornik drukarz, rytownik pospolity, drwalnik paskowany)
Termin stosowania: przed okresem rójki chrząszczy lub w przypadku stwierdzenia
zagrożenia (zapobiegawczo).

Chrząszcze z rodziny kózkowatych oraz z rodziny bogatkowatych
Termin stosowania: przed okresem rójki chrząszczy lub w przypadku stwierdzenia
zagrożenia (zapobiegawczo).

Zalecane ilości siatki STORANET:
Pojedyncze dłużyce: do 50 m2 siatki/ pojedynczy pień,
Dłużyce: do 200 m2 siatki / 40 m3 drewna,
Drewno stosowe: do 100 m2 siatki / 20 m3 drewna w warstwach.

Zakres zastosowania:
otwarta przestrzeń

UWAGI

1. Siatka STORANET działa także w niskich temperaturach. Może być stosowana już
wczesną wiosną, podczas układania dłużyc i kiedy istnieje zagrożenie pojawu
szkodników.
2. Siatka STORANET zapewnia ochronę do 6 miesięcy, nawet podczas wysokiej
temperatury (powyżej 20oC) oraz podczas długich opadów deszczu. Jeżeli więc była
używana przez krótszy okres nie została uszkodzona, siatka STORANET może być
usunięta z chronionych obiektów (zrolowana do pustego oryginalnego opakowania) i
zastosowana ponownie np. w danym sezonie lub wczesną wiosną w następnym roku
kalendarzowym.

SPOSÓB STOSOWANIA
Środek STORANET stosuje się w formie zabiegu owijania lub okrywania drewna siatką.
Siatka STORANET ma szerokość 8 metrów. Dostarczana jest w postaci zwiniętej
w plastikowym opakowaniu, w celu łatwego transportu do miejsca stosowania.
Całkowita długość zwiniętej siatki STORANET wynosi 12,5 m.

W celu użycia, należy rozciągnąć siatkę na chroniony obiekt (wałki, dłużyce, drewno
stosowe) trzymając za cztery rogi (czynność może być wykonana przez jedną lub dwie
osoby). Po pokryciu siatką STORANET stosów drewna o pojemności większej niż 20 m3,
należy obciążyć siatkę w odstępach co około pięć metrów oraz uszczelnić do podłoża.

Podczas nakładania siatki nie dopuścić do jej rozerwania lub rozdarcia. Małe rozdarcie do
5 cm długości nie obniża skuteczności ochrony drewna przed szkodnikami.
Większe rozdarcia należy przykryć lub naprawić przy użyciu nici lub sznura.

Pojedyncze cenne dłużyce/wałki, takie jak dąb do produkcji forniru, które pozostaną w lesie
przez długi okres czasu mogą być bardzo skutecznie chronione przed uszkodzeniami przez
chrząszcze przez cały sezon wegetacyjny poprzez szczelne owinięcie lub szczelne nakrycie
pojedynczą siatką STORANET.
Przed wywozem ściętego drewna z lasu należy usunąć siatkę STORANET, którą można
użyć ponownie, jeśli nie jest uszkodzona i nie była wykorzystywana przez okres dłuższy niż 6
miesięcy.
Etykieta środka ochrony roślin STORANET, załącznik do decyzji MRiRW

3
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Tablice informacyjne muszą być zamontowane w widocznych miejscach na lub w
pobliżu chronionego drewna tak, aby wszystkie osoby postronne bezwzględnie
unikały kontaktu z produktem (siatką).

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne.
Stosować odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin,
oraz mocne obuwie (np. kalosze) w trakcie stosowania preparatu.
W przypadku kontaktu ze skórą (zwłaszcza twarzy) może wystapić zaczerwienienie lub
świąd. W powyższym przypadku należy unikać dalszego kontaktu ze środkiem. Jeżeli
objawy nie ustąpią lub pojawią się kolejne – zasięgnij porady lekarza.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Unikać
zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

Zabrania się stosowania produktu na terenach, na których występują gatunki stawonogów
wymienione w załączniku II lub IV do dyrektywy 92/43/EWG z dnia 1 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7,
z poźn. zm.).

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,

w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż 30ºC, z dala od źródeł ciepła.

Chronić przed dostępem wilgoci. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Etykieta środka ochrony roślin STORANET, załącznik do decyzji MRiRW

4
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.


Okres ważności
- 3 lata
Data produkcji -
........
Zawartość netto
- ........
Nr partii

- ........


Etykieta środka ochrony roślin STORANET, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody