Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Sutra 100 CSZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R-16/2015 z dnia 03.02.2015 r.
Posiadacz zezwolenia:
HELM AG, Nordkanalstraße 28, 20097 Hamburg, Republika Federalna Niemiec,
tel.: + 49 40 2375 0, fax: +49 40 2375 1845; e-mail: info@helmag.com
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
S U T R A 100 CS
Zawartość substancji czynnej:
lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) - 100 g/l (9,74%)
Środek do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zezwolenie MRiRW nr R - 16/2015 z dnia 03.02.2015 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
I OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy, zawierający syntetyczny pyretroid, w formie zawiesiny kapsuł w cieczy,
do rozcieńczania wodą, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących
w uprawach roślin rolniczych. Produkt o szybkim działaniu kontaktowym i żołądkowym.
Substancja czynna działa powierzchniowo, wyróżnia się wysoką stabilnością przy
nasłonecznieniu i długim działaniem.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
1. Rzepak ozimy
chowacz brukwiaczek
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha
Etykieta środka ochrony roślin Sutra 100 CS, załącznik do zezwolenia MRiRW 1
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-16/2015 z dnia 03.02.2015 r.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha
Termin stosowania: Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie
z sygnalizacją.
słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza
czterozębnego).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06 l/ha
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji (na pąkujących
roślinach), zgodnie z sygnalizacją.
szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha
Zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania: 0,06 - 0,075 l/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
2. Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy.
mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04 - 0,05 l/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej
dojrzałości ziarna.
skrzypionki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania: 0,04 - 0,05 l/ha
Termin stosowania: Stosować od początku wylęgania się larw.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
3. Jęczmień jary
mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04 - 0,05 l/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej
dojrzałości ziarna.
skrzypionki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
Zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania: 0,04 - 0,05 l/ha
Termin stosowania: Stosować od początku wylęgania się larw.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
UWAGI
Etykieta środka ochrony roślin Sutra 100 CS, załącznik do zezwolenia MRiRW 2
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-16/2015 z dnia 03.02.2015 r.
1. Pyretroidy działają skuteczniej w temperaturze poniżej 200C. W przypadku wyższej
temperatury w ciągu dnia, zabieg wykonać pod koniec dnia.
2.
Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół,
również na roślinach pokrytych spadzią.
III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Przed wlaniem środka do zbiornika opryskiwacza należy opakowanie silnie wstrząsnąć aż do
uzyskania jednolitej zawiesiny. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej
ilości.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w pracy opryskiwacza, przed przystąpieniem do opryskiwania włączyć
mieszadło i dokładnie wymieszać ciecz.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz mechaniczne wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA
KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ
WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
nie dotyczy
2. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY
UPRAWNEJ (okres karencji)
rzepak ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary: 28 dni
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY
PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ
KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA,
W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJACEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.
6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
Etykieta środka ochrony roślin Sutra 100 CS, załącznik do zezwolenia MRiRW 3
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-16/2015 z dnia 03.02.2015 r.
z gospodarstw i dróg.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
W
celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od
zbiorników i cieków wodnych o szerokości:
− 1 5 metrów w przypadku uprawy rzepaku ozimego,
− 1 0 metrów w przypadku uprawy zbóż.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
w
yznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m
od terenów nieużytkowanych rolniczo.
V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym
miejscu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Nie dopuścić do przemarznięcia środka.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta środka ochrony roślin Sutra 100 CS, załącznik do zezwolenia MRiRW 4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody