Reklama zniknie za 11 sekund

Środek: Taifun 360 SL

Rodzaj preparatu: Chwastobójczy

Nazwa: Taifun 360 SL

Numer zezwolenia: R-95/2010

Termin zezwolenia: 2021-12-31

Termin dopuszczenia środka do sprzedaży: 2022-06-30

Termin dopuszczenia środka do stosowania: 2023-06-30

Substancja czynna: glifosat - 360 g

Uprawa: pszenica ozima

Dawka: 3-4 l/ha

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: perz właściwy

Uprawa: sady jabłoniowe

Dawka: 3 - 6,25 l/ha

Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag:

Uprawa: sady jabłoniowe

Dawka: sady jabłoniowe na dawkę 3 l/ha: gwiazdnica pospolita, komosa biała, przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, tasznik pospolity i wiechlina roczna; na dawkę 5 l/ha: gatunki wrażliwe na dawkę 3 l/ha oraz jasnota purpurowa, mniszek pospolity i perz właściwy; na dawkę 6,25 l/ha: gatunki wrażliwe na dawkę 5 l/ha oraz bodziszek drobny. Chwasty średniowrażliwe: sady jabłoniowe na dawkę 6,25 l/ha: ślaz zaniedbany i wierzbownica gruczołowata.

Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: bodziszek drobnygwiazdnica pospolitajasnota purpurowakomosa białamniszek pospolityperz właściwyprzymiotno kanadyjskieślaz zaniedbanystarzec zwyczajnystokłosa miękkatasznik pospolitywiechlina rocznawierzbownica gruczołowata

Uprawa: pszenica ozima

Dawka: 3 l/ha

Nazwa: przed zbiorem

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: perz

Uprawa: pszenica ozima

Dawka: 3 - 4 l/ha

Nazwa: po zbiorze

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag:

Ważne Tematy