Reklama zniknie za 11 sekund

Środek: Targa Max 10 EC

Rodzaj preparatu: Chwastobójczy

Nazwa: Targa Max 10 EC

Numer zezwolenia: R-111/2017

Termin zezwolenia: 2022-11-30

Termin dopuszczenia środka do sprzedaży: 2023-05-30

Termin dopuszczenia środka do stosowania: 2024-05-30

Substancja czynna: chizalofop-P etylu - 100 g

Uprawa: burak cukrowy

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 1,25 l/ha.

Nazwa: Środek stosować od fazy widocznej pierwszej pary jeszcze nie rozwiniętych liści buraka do fazy przed zakryciem powierzchni gleby (około 90% roślin buraka styka się miedzy rzędami) (BBCH11-39).

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: chwastnica jednostronnaowies głuchyperz właściwysamosiewy zbóż

Uprawa: ziemniak

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 1,0 l/ha.

Nazwa: Środek stosować od fazy początku rozwoju pierwszych liści ziemniaka do fazy przed całkowitym zakryciem międzyrzędzi (BBCH 10-39),

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: chwastnica jednostronnaowies głuchysamosiewy zbóż

Uprawa: rzepak ozimy

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 1,25 l/ha.

Nazwa: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy widocznych 9 lub więcej międzywęźli rzepaku (BBCH 10-39),

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: chwastnica jednostronnaowies głuchyperz właściwysamosiewy zbóż

Uprawa: marchew

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 1,25 l/ha.

Nazwa: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni marchwi do fazy, gdy korzeń osiągnie typowy kształt i wielkość (BBCH10-49).

Grupy: ROŚLINY WARZYWNE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: chwastnica jednostronnaowies głuchyperz właściwysamosiewy zbóż

Ważne Tematy