Reklama zniknie za 11 sekund

Środek: Tiff 040 OD

Rodzaj preparatu: Chwastobójczy

Nazwa: Tiff 040 OD

Numer zezwolenia: R-21/2020

Termin zezwolenia: 2032-10-31

Termin dopuszczenia środka do sprzedaży: 2033-04-30

Termin dopuszczenia środka do stosowania: 2023-04-30

Substancja czynna: tifensulfuron metylu - 40 g

Uprawa: kukurydza

Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,27 l/ha.

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: gwiazdnica pospolitakomosa białamaruna bezwonnardest kolankowyrdest plamistyrumianek pospolityrumian polnytasznik pospolitytobołki polne

Ważne Tematy