Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Środek: Toluron 700 SC

Rodzaj preparatu: Chwastobójczy

Nazwa: Toluron 700 SC

Numer zezwolenia: R-15/2018

Termin zezwolenia: 2021-10-31

Termin dopuszczenia środka do sprzedaży: 2022-04-30

Termin dopuszczenia środka do stosowania: 2023-04-30

Substancja czynna: chlorotoluron - 700 g

Uprawa: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy

Dawka: a) jesienią: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha. lub b) wiosną: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,75 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 – 1,75 l/ha.

Nazwa: a) jesienią: od fazy 2-3 liści zbóż (od BBCH 12-13) do wystąpienia nocnych przymrozków. lub b) wiosną: po rozpoczęciu wegetacji roślin, w fazie pełni krzewienia (BBCH 25).

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: gwiazdnica pospolitamiotła zbożowaniezapominajka polnarumian polnystulicha psiatasznik pospolity

Uprawa: żyto ozime

Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.

Nazwa: Termin stosowania: jesienią w fazie pełni krzewienia (BBCH 25).

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: gwiazdnica pospolitamiotła zbożowaniezapominajka polnarumian polnytasznik pospolity

Ważne Tematy