Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl

Środek: Tomigan S 250 EC

Rodzaj preparatu: Chwastobójczy

Nazwa: Tomigan S 250 EC

Numer zezwolenia: R-75/2015

Termin zezwolenia: 2025-04-29

Termin dopuszczenia środka do sprzedaży: 2025-10-29

Termin dopuszczenia środka do stosowania: 2026-10-29

Substancja czynna: fluroksypyr - 250 g

Uprawa: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,8 l/ha.

Nazwa: Pszenica ozima W celu jednoczesnego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych wiosną od fazy pełni krzewienia do fazy drugiego kolanka (BBCH 25-32) stosować mieszaninę ze środkiem Protugan 500 SC, w dawce: Tamigan 250 EC 0,4 l/ha + Protugan 500 SC 3 l/ha W przypadku stosowania wyżej wymienionej mieszaniny należy uwzględnić to, że Tamigan 250 EC działa skutecznie w temperaturze powyżej 8oC. Uwaga: Protugan 500 SC najskuteczniej niszczy miotłę zbożową znajdującą się w fazie 2-4 liści, a chwasty dwuliścienne znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: bodziszek drobnychaber bławatekfiołek polnygorczyca polnagwiazdnica pospolitajasnota purpurowajasnota różowakomosa białamaruna bezwonnaniezapominajka polnaprzetacznik bluszczykowyprzetacznik perskiprzetacznik polnyprzytulia czepnardest powojowysamosiewy rzepakutasznik pospolitytobołki polne

Uprawa: pszenica jara, jęczmień jary

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,8 l/ha

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: bodziszek drobnychaber bławatekfiołek polnygorczyca polnagwiazdnica pospolitajasnota purpurowajasnota różowakomosa białamaruna bezwonnaniezapominajka polnaprzetacznik bluszczykowyprzetacznik perskiprzetacznik polnyprzytulia czepnardest powojowysamosiewy rzepakutasznik pospolitytobołki polne

Ważne Tematy