Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Vivando
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 27/2017wu z dnia 17.05.2017 r.Posiadacz zewolenia: BASF Ellas A.V.E.E., L. Mesogeion 449, 153 43 Agia Paraskevi, Republika
Grecka, tel.: 2106860120, fax: 2106860200

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: + 48 22 570 99 99,
fax: + 48 22 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com


VIVANDOŚrodek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnychZawartość substancji czynnej:
metrafenon (związek z grupy pochodnych ketonu difenylowego) – 500 g/l (42,02%)


Zezwolenie MRiRW Nr R - 27/2017wu z dnia 17.05.2017 r.H411
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 208
Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3-(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji

alergicznej.
EUH 401
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.
P391
Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Vivando jest fungicydem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu
powierzchniowym i układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
pomidora, bakłażana, papryki, ogórka, cukinii, melona w uprawie pod osłonami oraz pieczarki w
pieczarkarniach przed chorobami grzybowymi.


STOSOWANIE ŚRODKA
Środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach/pieczarkarniach o trwałej konstrukcji,
odizolowanej od podłoża.
Środek do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych (w tym plecakowych) i półkowych.

Pomidor (w uprawie pod osłonami typu szklarnia – patrz OPIS DZIAŁANIA)
Mączniak prawdziwy pomidora
Termin stosowania:
Etykieta środka ochrony roślin Vivando


Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętego pierwszego liścia właściwego na pędzie głównym
do fazy pełnej dojrzałości, gdy owoce mają typową barwę (BBCH 11-89). Zaleca się stosować środek
zapobiegawczo przed pojawieniem się objawów choroby.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06 - 0,3 l/ha (zalecane stężenie: 0,03 l środka w
100 l wody)
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Bakłażan, papryka (w uprawie pod osłonami typu szklarnia – patrz OPIS DZIAŁANIA)
Mączniak prawdziwy
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętego pierwszego liścia właściwego na pędzie głównym
do fazy pełnej dojrzałości, gdy owoce mają typową barwę (BBCH 11-89). Zaleca się stosować środek
zapobiegawczo przed pojawieniem się objawów choroby.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06 - 0,3 l/ha (zalecane stężenie: 0,03 l środka w
100 l wody)
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Ogórek, cukinia, melon (w uprawie pod osłonami typu szklarnia – patrz OPIS DZIAŁANIA)
Mączniak prawdziwy dyniowatych
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy pierwszego liścia właściwego na pędzie głównym całkowicie rozwiniętego
do fazy pełnej dojrzałości, gdy owoce mają typową barwę (BBCH 11-89). Zaleca się stosować środek
zapobiegawczo przed pojawieniem się objawów choroby.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04 - 0,2 l/ha (zalecane stężenie: 0,02 l środka w
100 l wody).
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Pieczarka (w uprawie pod osłonami typu pieczarkarnia – patrz OPIS DZIAŁANIA)
Daktylium
Termin stosowania:
Środek zastosować do 7-9 dni po nałożeniu okrywy, przed rozpoczęciem owocowania. Zaleca się
stosować środek zapobiegawczo przed pojawieniem się objawów choroby.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 ml/m2 podłoża.
Zalecana ilość wody: 150 ml/ m2 podłoża.
Maksymalna liczba zabiegów w cyklu produkcyjnym: 1

ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI,
OKRESY
KARENCJI
I
SZCZEGÓLNE
WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Pomidor, ogórek, cukinia, melon, bakłażan, papryka – 3 dni.
Pieczarki – 10 dni.

Etykieta środka ochrony roślin Vivando


Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12ºC.

Środek zawiera substancję czynną metrafenon (Grupa FRAC U8). W ramach strategii
antyodpornościowej zaleca się stosowanie środka przemiennie ze środkami grzybobójczymi
zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów
zabiegowych i powtórnego opryskania części uprawy już potraktowanej.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do
sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą i uzupełnić
wodą do potrzebnej ilości. Ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania
przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia
wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia
gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest
to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz
w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
W przypadku konieczności wejścia na obszar opryskany środkiem bezpośrednio po zabiegu –
stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą.

Środki ostrożności związane ze środowiskiem naturalnym
:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w
pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.


WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Etykieta środka ochrony roślin Vivando


Środek ochrony roślin przechowywać:

w oryginalnych opakowaniach,

w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska
oraz dostęp osób trzecich,

w temperaturze 0ºC - 35ºC.

Zabrania się wykorzystania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Vivando

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody