Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną mapę szkód łowieckich

Polska mapa szkód łowieckich – wypełnij formularz!

Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania

Numer domu/lokalu

Kod pocztowy

Miasto/poczta

email

Województwo

Nr telefonu

Powierzchnia gospodarstwa w ha

Produkcja w gospodarstwie

Zwierzęta w gospodarstwie (aby wybrać więcej niż 1 pozycję nacisnij klawisz CTRL lub CMD i kliknij)

Rodzaj upraw w gospodarstwie (aby wybrać więcej niż 1 pozycję nacisnij klawisz CTRL lub CMD i kliknij)

Powierzchnia gospodarstwa na której występują straty (w ha)

Procent strat na uszkodzonej powierzchni gospodarstwa

Gatunek zwierzyny wyrządzającej straty

Miesiąc wystąpienia szkody (aby wybrać więcej niż 1 pozycję nacisnij klawisz CTRL lub CMD i kliknij)

Czy szkoda została zgłoszona do koła łowieckiego?

Czy koło łowieckie wypłaciło odszkodowanie?

Jak układa się współpraca z kołem łowieckim?

Chcę otrzymać bezpłatny egzemplarz miesięcznika "top agrar Polska"

 
Proszę zaznacz poniższe zgody
Abyśmy mogli dostarczać Panu/Pani interesujące informacje marketingowo–handlowe dotyczące oferty podmiotów z grupy PWR i ich klientów, prosimy o wyrażenie stosownych zgód. Zakreślenie wybranego pola oznaczać będzie wyrażenie zgody. Administratorem Pana/Pani danych będzie Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR) z siedzibą w Poznaniu, ul Metalowa 5. Dane osobowe będą wykorzystywane na podstawie udzielonej przez Pana/Panią dobrowolnie zgody, wyłącznie w podanych celach. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.