Czy Twoim zdaniem Krzysztof Jurgiel dobrze wypełnia obowiązki ministra rolnictwa?

Tak. 18% 18%

Nie. 75% 75%

Nie mam zdania. 7% 7%