Cennik 2018

Cennik reklam w wersji drukowanej
 • okładka_tap_3
 • okładka_świnie_3
 • okładka_bydło_3

Cennik ogłoszeń w wydaniu podstawowym: tap logo
Format (w mm)1/1

190x270
3/4 180x190
135x255
2/3 180x168
118x255
1/2 180x125
133x190
88x255
1/3 180x82
57x255
1/4 180x60
44x255
88x125
1 kolor 16655 14200 12442 7647 5732 5077
2-3 kolory 22699 18476 17113 11485 9060 7530
pełen kolor 25750 21867 19485 13180 10195 9050
Druga strona okładki: 26 120 zł  |  Trzecia strona okładki:  25 750 zł  |  Czwarta strona okładki: 31 340 zł
Cennik ogłoszeń w blokach reklamowych: tap logo
Format (w mm)1/1 190x2703/4 180x190
135x255
2/3 180x168
118x255
1/2 180x125
133x190
88x255
1/3 180x82
57x255
1/4 180x60
42x255
88x125

1/6 180x38
88x82
26x255

1/8 180x28
42x125
88x60
1/16 88x28
42x60
1/32 42x281/64 42x12
1 kolor 10960 9590 8180 5090 3380 2400 1720 1260 640 340 210
2-3 kolory 14950 12510 11260 7610 5350 3500 2260 1650 800 430 250
pełen kolor 16940 14810 12810 8770 6030 4100 2530 1860 910 470 280
  Dział ogłoszeń drobnych
Cennik ogłoszeń w programach specjalnych:  świnie bydło technika agroszef
 
Format (w mm)1/1 190x2703/4 180x190
135x255
2/3 180x168
118x255
1/2 180x125
133x190
88x255
1/3 180x82
57x255
1/4 180x60
42x255
88x125
1 kolor 8570 5870 5057 3718 2554 2163
2-3 kolory 11206 7674 6644 5016 3348 2822
pełen kolor 12772 8673 7478 5686 3760 3152
Cennik ogłoszeń w blokach reklamowych: świnie bydło technika agroszef
 
Format (w mm)1/1 190x2703/4 180x190
135x255
2/3 180x168
118x255
1/2 180x125
133x190
88x255
1/3 180x82
57x255
1/4 180x60
42x255
88x125

1/6 180x38
88x82
26x255

1/8 180x28
42x125
88x60
1/16 88x28
42x60
1/32 42x281/64 42x12
1 kolor 7490 5100 4400 3200 2200 1800 1280 930 470 270 140
2-3 kolory 9790 6700 5800 4300 2800 2400 1660 1180 640 360 220
pełen kolor 11170 7600 6600 4800 3200 2700 1900 1380 690 380 230
  Dział ogłoszeń drobnych
 • Rabat ilościowy
  2 ogłoszenia 2%
  3 ogłoszenia 3%
  6 ogłoszeń 6%
  9 ogłoszeń 9%
  12 ogłoszeń 12%
 • Rabat agencyjny za gotowy materiał do druku - 5%

Częstotliwość ukazywania się: miesięcznik, 12 wydań w roku. Ceny podane w złotych polskich, bez podatku VAT.

Terminarz
  
tap logo
świnie
bydło
 
technika
 
agroszef
 
WydanieData wydaniaKoniec przyjmowania
ogłoszeń
Koniec przyjmowania
ogłoszeń
Koniec przyjmowania
ogłoszeń
Styczeń 19.12.2017 29.11.2017   29.11.2016
Luty 23.01.2018 04.01.2018 04.01.2018  
Marzec 20.02.2018 30.01.2018    
Kwiecień 20.03.2018 27.02.2018   27.02.2017
Maj 24.04.2018 04.04.2018 04.04.2018  
Czerwiec 22.05.2018 27.04.2018    
Lipiec 26.06.2018 05.06.2018   05.06.2017
Sierpień 24.07.2018 03.07.2018    
Wrzesień 22.08.2018 01.08.2018 01.08.2018  
Październik 25.09.2018 04.09.2018   04.09.2018
Listopad 23.10.2018 03.10.2018 03.10.2018  
Grudzień 27.11.2018 06.11.2018    
Cennik wkładek, ogłoszeń drobnych i top praca
 • Ogłoszenia drobne
  (ceny brutto, za 100 znaków)
  dla prenumeratorów posiadających Agrar-Card 50 zł
  dla osób/firm nie posiadających prenumeraty 70 zł
 • Ogłoszenia w dziale praca
  (życzenia / kondolencje)
  1/4 strony - 1 kolor 900 zł
  1/4 strony - logo w kolorze 1200 zł
  1/6 strony - 1 kolor 700 zł
  1/6 strony - logo w kolorze 1000 zł
 • Wkładki / wklejki
  (cena za 1000 egz., netto)
  Wkładki o wadze do 25 g 650 zł
Dane techniczne

Nakład: średnio 50 000 egz.

Format: 210x297 mm

Maks. wielkość wkładek: 200x290 mm

Druk i oprawa: offsetowy, oprawa klejona

Materiały w postaci elektronicznej: W postaci cyfrowej, tj. pliki ps i pdf - ogłoszenia całostronicowe. Otwarte prace (Quark Xpress, In Design) z załączonymi wszystkimi użytymi elementami oraz czcionkami. Prosimy o załączenie pliku podglądowego jpg oraz tif. Reklamy dostarczane w postaci plików eps, tif, pdf: 300 dpi, czcionki zamienione na „krzywe”

Kolory: CMYK, Greyscale

Przesyłanie materiałów: Pliki o wielkości do 10 Mb - na naszą skrzynkę e-mail: reklama@topagrar.pl, powyżej 10 Mb prosimy o przesłanie na nasz serwer ftp. W sprawie hasła dostępu prosimy kontaktować się z wydawnictwem.

Prace graficzne należy przygotować używając profilu ICC, w którym TIL wynosi nie więcej niż 300%, z wyjątkiem reklam drukowanych na okładkach, dla których TIL nie może przekroczyć 320%.

Materiały „na spad”:
1/1 strony              210 x 297 mm + 5 mm
1/2 strony poziom    210 x 143 mm + 5 mm
1/2 strony pion         104 x 297 mm + 5 mm
1/3 strony poziom    210 x 100 mm + 5 mm
1/3 strony pion          73 x 297 mm + 5 mm
1/4 strony poziom    210 x  78  mm + 5 mm
1/4 strony pion          57 x 297 mm + 5 mm
2/3 strony poziom   210 x 186  mm + 5 mm
2/3 strony pion       235 x 297  mm + 5 mm
3/4 strony poziom   210 x 208  mm + 5 mm
3/4 strony pion       150 x 297  mm + 5 mm

W reklamach spadowych (dodane 5 mm spadu dookoła) prosimy o zastosowanie znaczników cięcia oraz odsunięcie od linii cięcia o 5 mm ważnych elementów grafiki.

Warunki zamieszczania reklam
 1. Podstawą do zamieszczenia reklamy jest zlecenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Zleceniodawcy lub zlecenie przesłane elektronicznie lub ustna umowa kupiecka, określające rodzaj reklamy, jej powierzchnię, terminy. Warunki płatności oraz cen i wysokość rabatów określa wydawca zgodnie z obowiązującym cennikiem ogłoszeń lub potwierdzeniem przyjęcia zlecenia do realizacji.
 2. Zlecenie powinno zawierać pełen adres Zleceniodawcy do wystawienia faktury Vat wraz z NIP-em oraz w przypadku rozpoczynania współpracy dokument stanowiący podstawę prawną działania Zleceniodawcy, np. kopie odpisu KRS, Regon itp.
 3. O zmianie cennika reklam Wydawca powiadomi Zleceniodawcę 2 miesiące przed jego wprowadzeniem.
 4. W przypadku zmiany cennika w trakcie trwania długo terminowego zlecenia,nowe ceny wchodzą w życie po upływie 2 miesięcy od daty ich wprowadzenia.
 5. Wszelkie materiały tekstowe, nie będące materiałami redakcyjnymi, są traktowane jako artykuły reklamowe i sygnowane nad tytułem „ogłoszenie” oraz nazwą i logiem firmy reklamującej się. W przypadku ogłoszeń tekstowych materiały muszą być dostarczone w postaci elektronicznej.
 6. Zlecenia na publikację reklam muszą być składane nie później niż w terminie jaki jest opublikowany w aktualnym cenniku ogłoszeń.
 7. Wycofanie zlecenia może nastąpić w terminie nie późniejszym, niż ostateczny termin przyjmowania zleceń po dany w cenniku ogłoszeń. Wycofanie zlecenia po tym terminie upoważnia wydawcę do obciążenia Zleceniodawcy równowartością 100% uzgodnionej wartości reklamy.
 8. Rezerwacja okładek tylko w przypadku uiszczenia przedpłaty w wysokości 30% wartości zlecenia.
 9. Materiały do druku powinny być dostarczone do dnia zgodnie z informacją podaną w cenniku ogłoszeń. W razie opóźnienia nie gwarantujemy umieszczenia reklamy w wybranym miejscu zeszytu, a w skarajnych przypadkach jej opublikowania.
 10. Ostateczna data przyjmowania materiałów oraz zmian w treści reklamy mija 7 dni po terminie przyjmowania ogłoszeń. Po przekroczeniu tego terminu ogłoszenie może zostać przesunięte na następne wydanie.
 11. W przypadku zleceń długoterminowych, w razie niedostarczenia nowych materiałów w terminie określonym w pkt. 10, Wydawca ma prawo do zamieszczania reklamy danej do poprzedniego numeru.
 12. Wydawca ma prawo do odmowy przyjęcia materiałów nie nadających się do reprodukcji z powodu złej jakości lub nieodpowiadających parametrom technicznym.
 13. Jeżeli materiały dostarczone do reprodukcji mają być zwrócone Zleceniodawcy, należy to wyraźnie zaznaczyć w zleceniu.
 14. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo pobierania opłat za przygotowanie materiałów poligraficznych oraz reklam na stronę www.topagrar.pl. W ramach zlecenia istnieje możliwość dokonania 3 poprawek.
 15. Życzenia odnośnie umiejscowienia reklam przy określonym temacie redakcyjnym (nie dotyczy bloków ogłoszeniowych) mogą być spełnione tylko w przypadku określonych wielkości, terminowego zlecenia i w miarę możliwości technicznych.
 16. Za ogłoszenie przyjęte po terminie przyjmowania ogłoszeń oraz za ekspresowe przygotowanie materiałów poligraficznych pobierana będzie opłata dodatkowa do wysokości 40% wartości ogłoszenia.
 17. Formaty 1/4 strony (94x133 mm) w części redakcyjnej zeszytu łączone są ze sobą tworząc format 1/2 strony.
 18. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń oraz ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy i wkładki jeśli ich treść lub forma pozostają w sprzeczności z linią programową i charakterem publikacji Wydawcy. Dostarczone przez Zleceniodawcę materiały nie mogą naruszać dobrych obyczajów, a ich publikacja nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 19. Maksymalne odszkodowanie w przypadku uzasadnionej i przyjętej reklamacji to ponowna publikacja poprawnej reklamy.
 20. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy powstałe w procesie druku, a wynikające z wadliwości dostarczonych przez Zleceniodawcę materiałów reklamowych.
 21. Reklamacje dotyczące reklam przyjmowane są w terminie 7 dni od daty ukazania się reklamy, w formie pisemnej.
 22. Płatności za wykonanie zlecenia dokonywane są w formie przelewów na konto Banku Pekao S.A. 93 1240 6609 1111 0000 4934 1504.
 23. W przypadku firm polskich faktury wystawiane są po ukazaniu się ogłoszenia a płatność musi nastąpić do 14 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku firm zagranicznych obowiązuje 100% przedpłata przed ukazaniem się ogłoszenia.
 24. W wypadku opóźnienia płatności Zleceniodawca zostaje obciążony odsetkami 0,082 % za każdy dzień zwłoki. Wydawca zastrzega sobie prawo wstrzymania druku reklam po nieopłaconych trzech rachunkach. Wznowienie reklam po uregulowaniu zaległości, nowe reklamy na zasadach przedpłaty.
 25. Za mieszczenie wkładki reklamowej wymaga przedłożenia wzoru i jego akceptacji przez Wydawcę. Wkładki, które wyglądem przypominają top agrar polska lub inną publikacje PWR pod względem graficznym lub zawierają obce reklamy, nie będą przyjmowane do dystrybucji.
 26. Prosimy o przesłanie wzoru kolorystycznego - proof (umożliwi to kontrolę zgodności kolorystycznej druku i jego ewentualną reklamację).
 27. Dopuszczalna tolerancja odchylenia barw w druku offsetowym wynosi 95% zgodności.
 28. W przypadku przedterminowego zerwania umowy naliczane będą kary pieniężne od wysokości niesłusznie naliczonego rabatu.
 29. Zamówienie reklamy oznacza akceptację powyższych warunków sprzedaży.
 30. W sprawach spornych nie ujętych w powyższych zasadach obowiązują prze pisy Kodeksu Cywilnego.
Cennik reklam w serwisie internetowym
Cennik reklam w serwisie internetowym
Dane techniczne w serwisie internetowym
Warunki zamieszczenia reklam w serwisie internetowym
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania reklam w wydawnictwach i na portalach Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000101146, NIP 778 01 64 903, REGON: 630175513 (Wydawca).
 2. Podstawą do zamieszczenia reklamy jest zlecenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Zleceniodawcy lub zlecenie przesłane elektronicznie lub ustna umowa kupiecka, określające rodzaj reklamy, jej powierzchnię, terminy, miejsce realizacji (nazwa portalu, wybrany pakiet) oraz model płatności. Dozwolone są również ustalenia e-mail zawierające rodzaj reklamy, jej powierzchnię, terminy oraz model płatności.  Warunki płatności oraz cen i wysokość rabatów określa Wydawca zgodnie z obowiązującym cennikiem ogłoszeń lub potwierdzeniem przyjęcia zlecenia do realizacji. Klient ma do wyboru trzy modele płatności – Abonament miesięczny – reklamy w rotacji, CPM – za każde 1.000 odsłon oraz FF – za zlecony czas emisji reklamy (dzień, tydzień itp.) w wybranym miejscu na wyłączność.
 3. Zlecenie powinno zawierać pełen adres Zleceniodawcy do wystawienia faktury Vat wraz z NIP-em oraz w przypadku rozpoczynania współpracy dokument stanowiący podstawę prawną działania Zleceniodawcy, np. kopie odpisu KRS, Regon itp.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika i oferty.
 5. W przypadku zmiany cennika w trakcie trwania długo terminowego zlecenia, nowe ceny wchodzą w życie wraz z nowymi zleceniami jednak nie później niż  po upływie 6 miesięcy od daty ich wprowadzenia.
 6. Wszelkie materiały tekstowe (publikacje specjalne), nie będące materiałami redakcyjnymi, są traktowane jako artykuły reklamowe i sygnowane nad tytułem „REKLAMA” oraz nazwą i logiem firmy reklamującej się.      W przypadku ogłoszeń tekstowych materiały muszą być dostarczone w postaci elektronicznej minimum 10 dni roboczych przed ich publikacją. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia materiałów do emisji – jak w pkt. 11 i 16.
 7. W przypadku kampanii reklamowej obejmującej publikację tekstów, infografik, zdjęć lub filmów, obowiązkiem Zleceniodawcy jest dołączyć do zamówienia oświadczenie, że posiada prawa autorskie do tych materiałów. W razie ich braku Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia w pełnej wysokości ewentualnej szkody, którą Wydawca może ponieść, dokonując ich publikacji.
 8. Zlecenia na publikację reklam muszą być składane nie później niż w terminie jaki jest opublikowany w aktualnym cenniku ogłoszeń.
 9. Wycofanie zlecenia może nastąpić w terminie nie późniejszym, niż ostateczny termin przyjmowania zleceń podany w cenniku ogłoszeń. Wycofanie zlecenia po tym terminie upoważnia Wydawcę do obciążenia Zleceniodawcy równowartością 100% uzgodnionej wartości reklamy.
 10. Materiały do emisji powinny być dostarczone w terminie  zgodnym z informacją podaną w cenniku ogłoszeń. W razie opóźnienia Wydawca nie gwarantuje umieszczenia reklamy w wybranym miejscu portalu, a w skrajnych przypadkach jej wyemitowania. Każda reklama powinna być przygotowana w trzech formatach dostosowanych do wszystkich nośników – PC, Tablet, Mobile.
 11. W przypadku zleceń długoterminowych, w razie niedostarczenia nowych materiałów w terminie określonym w cenniku, Wydawca ma prawo do zamieszczania ostatniej emitowanej reklamy.
 12. Wydawca ma prawo do odmowy przyjęcia materiałów nie nadających się do reprodukcji z powodu złej jakości, nieodpowiadających parametrom technicznym lub reklam niedostosowanych do wszystkich trzech nośników (PC, Mobile, Tablet).
 13. Jeżeli materiały dostarczone do reprodukcji mają być zwrócone Zleceniodawcy, należy to wyraźnie zaznaczyć w zleceniu.
 14. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za przygotowanie projektów autorskich reklam na portale rolnicze www.topagrar.pl, www.tygodnik-rolniczy.pl, www.warzywaiowoce.pl, www.sadnowoczesny.pl . W ramach zlecenia istnieje możliwość dokonania 3 poprawek.
 15. Prawa autorskie do projektów reklam  wykonanych przez grafika pracującego dla Wydawcy należą do Wydawcy Kopiowanie, zmienianie, publikowanie, drukowanie, udostępnianie bez zgody Wydawcy  zabronione. Przeniesienie praw autorskich jest odpłatne i wymaga wyraźnego postanowienia w umowie, która musi zostać podpisana przez Klienta oraz osoby upoważnione do reprezentacji Wydawcy. Niezachowanie formy pisemnej powoduje nieskuteczność przeniesienia. Prawa przechodzą na Klienta/Nabywcę tylko na tych polach eksploatacji, które są w umowie wyraźnie wymienione.
 16. Za ogłoszenie przyjęte po terminie przyjmowania ogłoszeń oraz za ekspresowe przygotowanie projektu reklamy pobierana będzie opłata dodatkowa do wysokości 40% wartości ogłoszenia.
 17. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń oraz ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy  jeśli ich treść lub forma pozostają w sprzeczności z linią programową i charakterem publikacji Wydawcy. Dostarczone przez Zleceniodawcę materiały nie mogą naruszać dobrych obyczajów, a ich publikacja nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 18. Maksymalne odszkodowanie w przypadku uzasadnionej i przyjętej reklamacji to ponowna publikacja poprawnej reklamy.
 19. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy podczas wyświetlania reklamy lub zliczania statystyk, które wynikną z wadliwości dostarczonych przez Zleceniodawcę materiałów reklamowych oraz dołączonych do nich kodów i cligTag, czy też innych przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy.
 20. Reklamacje dotyczące reklam przyjmowane są w terminie 7 dni roboczych od daty ukazania się reklamy, w formie pisemnej.
 21. Wydawca zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia reklamacji w przypadkach, gdy:                       
  - materiały reklamowe zostały dostarczone po terminie,                                                                  
  - Klient nie dotrzymał terminu zgłoszenia reklamacji,                                                                         
  - Klient nie zachował formy pisemnej,                                                                                              
  - przyczyna reklamacji nie leży po stronie Wydawcy.
 22. Płatności za wykonanie zlecenia dokonywane są w formie przelewów na konto Wydawcy w Banku Pekao S.A. 93 1240 6609 1111 0000 4934 1504.
 23. W przypadku firm polskich faktury wystawiane są po ukazaniu się ogłoszenia a płatność musi nastąpić do 14 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku firm zagranicznych obowiązuje 100% przedpłata przed ukazaniem się ogłoszenia.
 24. W wypadku opóźnienia lub zwłoki w płatności Zleceniodawca zostaje obciążony odsetkami 0,082 % za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki. Wydawca zastrzega sobie prawo wstrzymania druku reklam po nieopłaconych trzech rachunkach. Wznowienie reklam nastąpi po uregulowaniu zaległości, nowe reklamy na zasadach przedpłaty.
 25. W przypadku przedterminowego zerwania umowy naliczane będą kary pieniężne od wysokości niesłusznie naliczonego rabatu.
 26. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 września 2016 roku do odwołania lub wydania nowego.
 27. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania. Nieważność jednego zapisu nie powoduje nieważności całego regulaminu.
 28. Zamówienie reklamy oznacza akceptację powyższych warunków sprzedaży.
 29. W sprawach spornych nie ujętych w powyższych zasadach obowiązują prze pisy Kodeksu Cywilnego.
Pliki do pobrania PDF