• Podsumowanie kampanii buraczanej 2014/2015

    • ?
    Według najnowszych danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej, w kampanii cukrowniczej 2014/2015 areał uprawy buraków cukrowych w Polsce wyniósł 197 tys. ha.