Seminarium uprawowe - Wąbrzeźno

Tematyka seminariów

  • Strategia nawożenia zbóż ozimych i rzepaku po mokrej i chłodnej jesieni.
  • Jak zapewnić stabilne plony rzepaku?
  • Rośliny strączkowe – konieczność czy realna alternatywa w płodozmianie.
  • Przez błędy w nawożeniu podstawowym tracimy plon – jak długofalowo podnieść produkcyjność i żyzność gleb?
  • Prowadzenie plantacji zbóż i rzepaku na wiosnę 2018 r. – przewidywane scenariusze wydarzeń

 Zgłoszenia: http://tap.pwrwydawnictwo.pl/uprawa