Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Galerie>Bydło>

Obora w holenderskim standardzie

1 z 17
Zdaniem Arenda Hendriksa, nowoczesne technologie produkcji mleka znacznie ograniczają nakłady pracy przy obsłudze zwierząt i jednocześnie zapewniają im bardzo dobry komfort.

Zdaniem Arenda Hendriksa, nowoczesne technologie produkcji mleka znacznie ograniczają nakłady pracy przy obsłudze zwierząt i jednocześnie zapewniają im bardzo dobry komfort.

2 z 17
Krowy w okresie laktacji do dyspozycji mają boksy legowiskowe typu głębokiego wypełnione materacem ze słomy i wapna.

Krowy w okresie laktacji do dyspozycji mają boksy legowiskowe typu głębokiego wypełnione materacem ze słomy i wapna.

3 z 17
Korytarz paszowy o szerokości 4 m umożliwia swobodne przemieszczanie się krów.

Korytarz paszowy o szerokości 4 m umożliwia swobodne przemieszczanie się krów.

4 z 17
W pobliży poskromu jest izolatka z boksami bezściołowymi.

W pobliży poskromu jest izolatka z boksami bezściołowymi.

5 z 17
W oborze znajdują się dwa poskromy zamontowane na stałe.

W oborze znajdują się dwa poskromy zamontowane na stałe.

6 z 17
Stały dostęp do wody zapewniają poidła korytkowe.

Stały dostęp do wody zapewniają poidła korytkowe.

7 z 17
Pasze na stole paszowym systematycznie podgarnia robot Juno.

Pasze na stole paszowym systematycznie podgarnia robot Juno.

8 z 17
Stado 320 krów obsługują 4 roboty udojowe. Siara od krów tuż po porodzie jest automatycznie oddzielona od reszty udojonego mleka.

Stado 320 krów obsługują 4 roboty udojowe. Siara od krów tuż po porodzie jest automatycznie oddzielona od reszty udojonego mleka.

9 z 17
Niezabudowaną przestrzeń w podłużnych ścianach można zasłonić kurtynami podczas wietrznych i chłodnych dni.

Niezabudowaną przestrzeń w podłużnych ścianach można zasłonić kurtynami podczas wietrznych i chłodnych dni.

10 z 17
Podłuże ściany zewnętrzne mają wysokość 4 m, do wysokości 1,5 m wykonana je z prefabrykowanych elementów betonowych.

Podłuże ściany zewnętrzne mają wysokość 4 m, do wysokości 1,5 m wykonana je z prefabrykowanych elementów betonowych.

11 z 17
W części produkcyjnej obory przeznaczonej dla krów w kresie laktacji znajdują się stacje paszowe, z których korzystają mlecznice o bardzo wysokiej wydajności mlecznej.

W części produkcyjnej obory przeznaczonej dla krów w kresie laktacji znajdują się stacje paszowe, z których korzystają mlecznice o bardzo wysokiej wydajności mlecznej.

12 z 17
Uchylne bramki oddzielają poszczególne grupy technologiczne krów.

Uchylne bramki oddzielają poszczególne grupy technologiczne krów.

13 z 17
Ściółka ze słomy stwarza najlepszy komfort dla krów w okresie okołoporodowym.

Ściółka ze słomy stwarza najlepszy komfort dla krów w okresie okołoporodowym.

14 z 17
Ściołowy kojec dla krów zasuszonych.

Ściołowy kojec dla krów zasuszonych.

15 z 17
Budki dla nowo narodzonych cieląt znajdują się w pobliżu ściołowego kojca porodowego.

Budki dla nowo narodzonych cieląt znajdują się w pobliżu ściołowego kojca porodowego.

16 z 17
Kojce płytko ścielone słomą przeznaczone dla krów zasuszonych i w okresie okołoporodowym.

Kojce płytko ścielone słomą przeznaczone dla krów zasuszonych i w okresie okołoporodowym.

17 z 17
 Cześć nieprodukcyjna obory, przeznaczona dla krów zasuszonych, cielących się, tuż  po porodzie oraz jałówek cielnych.

Cześć nieprodukcyjna obory, przeznaczona dla krów zasuszonych, cielących się, tuż po porodzie oraz jałówek cielnych.

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)