StoryEditor

Rusza nabór wniosków na inwestycje w bioasekurację! Jakie są stawki pomocy?

Już dziś rusza nabór wniosków w ramach programu „Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)”. Wnioski będzie przyjmowała ARiMR. O co można wnioskować i jakie są stawki pomocy?
04.09.2023., 11:09h

Dzisiaj ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu ASF (7 września). Nabór potrwa do 6 października i będzie realizowany w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Kto może się ubiegać o wsparcie?

O wsparcie może się ubiegać rolnik, który:

 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości, położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunek ten musi być spełniony co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń średniorocznie lub prowadzi hodowlę świń ras rodzimych lub świń ras czystych, zarejestrowanych na nieruchomości objętej inwestycją;
 • w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma ukończone 18 lat – w przypadku osoby fizycznej;
 • posiada numer identyfikacyjny w ewidencji producentów, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Maksymalna stawka pomocy i stawki jednostkowej pomocy

W całym okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej będzie można otrzymać do 100 000 zł, a pomoc przyznawana będzie w formie refundacji 80 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych lub – w przypadku budowy ogrodzenia – ustalonych stawek jednostkowych, które wynoszą:

 • za metr bieżący ogrodzenia – 320 zł;
 • posadowienie jednej bramy – 2 860 zł;
 • posadowienie jednej furtki – 970 zł.

Minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych uprawniających do otrzymania pomocy wynosi 20 000 zł.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

Środki będzie można przeznaczyć m. in. na:

 • wykonanie ogrodzenia;
 • utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej;
 • wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji;
 • zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń;
 • budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy;
 • posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę;
 • zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

W ramach interwencji będą wspierane operacje:

 • które nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • które będą realizowane bez podziału na etapy;
 • których okres realizacji operacji nie będzie dłuższy niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy;
 • o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych co najmniej 20 000 zł, z wyjątkiem operacji, w przypadku których pomoc przyznawana jest na podstawie kosztów jednostkowych;
 • które zostaną zrealizowane zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF.

Kryteria wyboru

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

 • jeżeli średnioroczna liczba świń w stadzie zarejestrowanych na nieruchomości objętej inwestycją, wynosi:
 • nie mniej niż 50 i nie więcej niż 800 – przyznaje się 6 punktów,
 • powyżej 800 i nie więcej niż 1200 – przyznaje się 4 punkty,
 • powyżej 1200 – przyznaje się 2 punkty;
 • jeżeli operacja dotyczy budowy lub przebudowy lub remontu niecki dezynfekcyjnej – przyznaje się 1 punkt;
 • jeżeli operacja dotyczy przebudowy lub rozbudowy, lub remontu chlewni, lub budynku gospodarskiego funkcjonalnie powiązanego z chlewnią, w celu umożliwienia zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń – przyznaje się 3 punkty;
 • jeżeli operacja jest realizowana przez rolnika, który prowadzi hodowlę świń ras czystych lub rodzimych – przyznaje się 6 punktów.

Pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 2 punkty

Sposób składania wniosków o przyznanie pomocy

Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE), udostępnionego pod adresem https://epue.arimr.gov.pl.

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Instrukcja wypełnienia wniosku o inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu ASF

Więcej informacji o naborze

oprac. dkol na podst. ARiMR
Fot. archiwum

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 08:26