StoryEditor

Czy rolnicy poszkodowani w wyniku upadłości ROTR Rypin otrzymają pomoc?

Wszystko wskazuje, że taka możliwość będzie jeszcze w tym roku. Rząd przygotowuje właśnie nowe przepisy, które zakładają rozszerzenie obecnego programu odzyskania należności za mleko sprzedane do bankrutujących spółdzielni.
06.11.2021., 22:11h

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się zapowiedź rozporządzenia Rady Ministrów „zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”.

Trwają postępowania upadłościowe

W uzasadnieniu MRiRW zauważą, że odzyskanie należności za sprzedane produkty rolne nie zawsze jest możliwe w wyniku postępowania upadłościowego, pomimo iż w świetle tych przepisów należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego należą do pierwszej kategorii należności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy upadłościowej.

- Aktualnie prowadzone są postępowania upadłościowe w stosunku do podmiotów nabywających od producentów rolnych mleko. Brak możliwości odzyskania należności za sprzedane mleko, a jednocześnie konieczność pozyskania środków niezbędnych do dalszego prowadzenia działalności  spowodował, że poszkodowani producenci rolni znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej – napisano w uzasadnieniu rozporządzenia.

Pomoc także dla upadłości z 2018 r. 

Z powyższych powodów wprowadzono już przepisy umożliwiające uzyskanie pomocy przez producentów mleka, którzy w 2019 lub 2020 r. co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko w związku  z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości wobec podmiotu, któremu te mleko zostało sprzedane.

Jednakże do MRiRW napływały liczne sygnały o zasadności umożliwienia ubiegania się o pomoc również producentom mleka, którzy nie otrzymali zapłaty także w 2018 r. Dlatego w projekcie rozporządzenia proponuje się udzielanie pomocy finansowej dla producentów mleka, którzy w związku z upadłością podmiotów nabywających mleko w latach 2018–2020 nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko.

Szansa dla ROTR Rypin

Taka konstrukcja nowych przepisów może dać szansę dla rolników poszkodowanych w wyniku upadłości ROTR Rypin. Sąd wpisał bowiem do KRS upadłość spółdzielni i wyznaczając syndyka 9 listopada 2018 r. Sprawą rozszerzenia pomocy także na rolników z Rypina zajmowała się już sejmowa komisja rolnictwa. Wtedy MRiRW twierdziło, że musi sytuację głęboko przeanalizować.

Dodatkowy nabór suszowy

Jednocześnie w projekcie rozporządzenia MRiRW postanowiono jeszcze raz umożliwić rolnikom złożenie wniosków o pomoc suszową. Takie wnioski można było składać do 15 października 2021 r. ale w związku z awarią Profilu Zaufanego w tym dniu, część producentów rolnych nie miała możliwości wprowadzenia wniosków w obowiązującym terminie.

wk
Fot. Jajor


 

 

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
09. grudzień 2023 19:39