Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Bydło>Aktualności branżowe>

Gospodarstwa powyżej 50 szt. bydła - otrzymają płatności do zwierząt?

Na posiedzeniu Zespołu do spraw Wołowiny w ramach Porozumienia Rolniczego w resorcie rolnictwa padła ważna deklaracja. W Planie Strategicznym znalazło się kilka niezrozumiałych zmian dotyczących dalszego finansowania hodowli bydła. Z płatności do bydła mieli być wykluczeni rolnicy utrzymujący w gospodarstwie powyżej 50 szt.

Dorota Kolasińska15 października 2021, 10:23

W Planie Strategicznym przygotowanym na potrzeby nowej WRP w segmencie poświęconym produkcji zwierzęcej pojawiła się adnotacja dotycząca wykluczenia z otrzymywania płatności do bydła w ramach dopłat bezpośrednich gospodarstw utrzymujących powyżej 50 szt. Był to zapis według rolników absurdalny, hamujący rozwój gospodarstw rodzinnych, które odpowiadają za ponad połowę produkcji w Polsce. Wiele organizacji rolniczych apelowało o jego zmianę.

- To te gospodarstwa nastawione są na produkcję i stracą na tym rozwiązaniu najwięcej, a utrzymują ok. 50% bydła w Polsce – zaznacza Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Wczoraj w ramach spotkania Porozumienia Rolniczego odbyła się dyskusja na temat tego zapisu. Przedstawiciele branży nie zgadzają się z nim, twierdząc, że dyskryminacja rolników hodujących powyżej 50 szt. bydła, znacząco wpłynie na ograniczenie rozwoju gospodarstw rolnych – produkcji mleka i wołowiny. Ze strony resortu rolnictwa padła ważna deklaracja. MRiRW zapowiedziało, że zrezygnuje z zapisu, który wyklucza z otrzymywania płatności do bydła gospodarstwa powyżej 50 szt. i wrócą poprzednie zasady, a więc dopłaty będą się należały wszystkim hodowcom, niezależnie od wielkości produkcji.

- Płatność do bydła przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 3 sztuki bydła (dowolnej płci) w wieku nieprzekraczającym 24 miesięcy. Przyznawana jest do liczby sztuk zwierząt kwalifikujących się do płatności w gospodarstwie, nie większej jednak niż 20 sztuk. Płatność do krów przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 3 krowy w wieku ponad 24 miesięcy. Przyznawana jest do liczby sztuk zwierząt kwalifikujących się do płatności w gospodarstwie, nie większej jednak niż 20 sztuk – tak wyglądały poprzednie zasady przyznawania płatności (informacja MRiRW).

– Deklaracja zmiany tego zapisu to efekt konsultacji jaką Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadziło z organizacjami rolniczymi. To dowód na to, że resort jest otwarty na propozycje i rozwiązania branż. Chcemy żeby ten plan strategiczny był  naszym planem – rolników – komentuje Zarzecki po spotkaniu w resorcie.


 

dkol

Fot. Zarzecki

 Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)