StoryEditor

Ile kosztuje ha orki? Jaki jest koszt siewu? Czy usługa się opłaca?

Ile powinna kosztować usługa? Jak rozliczyć pomoc międzysąsiedzką? Jak sprawdzić opłacalność zakupu maszyny? Z naszym kalkulatorem będzie Wam łatwiej.
dr Dawid Wojcieszak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
03.05.2024., 08:00h

Umiejętność obliczania kosztów eksploatacji maszyn przyda się nie tylko w przypadku świadczenia usług, ale przede wszystkim przy utrzymaniu w ryzach galopujących kosztów prowadzenia produkcji polowej. Wpisując kilka danych do naszego internetowego kalkulatora, od ręki sprawdzisz, o ile wzrosną koszty eksploatacji po zakupie nowej maszyny oraz kiedy koszty napraw pochłaniają wszystkie zyski. Poniżej wyjaśniamy, jak z niego korzystać.

Kilka kroków

W opracowaniu arkusza wykorzystano metodykę dr. Aleksandra Muzalewskiego z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach.

Naszym celem jest obliczenie kosztu eksploatacji Ke , czyli faktycznego kosztu pracy ciągnika/maszyny samojezdnej lub zestawu maszynowego. Jest to suma kosztów:

 • utrzymania Kutrz
 • użytkowania K.

Pierwszy składnik to suma kosztów:

 • amortyzacji: to pieniężny wyraz utraty wartości, czyli zużycia ekonomicznego maszyny wykorzystywanej podczas procesu produkcji. Roczny koszt amortyzacji (zł/rok), to iloraz ceny zakupu maszyny i przewidywanego okresu użytkowania maszyny,
 • przechowania (garażowania i konserwacji): dla uproszczenia całkowity koszt oblicza się jako 0,5–1,0% wartości maszyny,
 • ubezpieczenia i badań technicznych.

Wartość jednostkowych kosztów utrzymania zależy m.in. od intensywności eksploatowania maszyn oraz od okresu ich użytkowania. Maszyny, które nie są intensywnie eksploatowane w ciągu roku, cechują się wyższymi jednostkowymi kosztami utrzymania.

Natomiast suma kosztów użytkowania wynika z dodania kosztów:

 • napraw: przyjmuje się, że przez cały okres użytkowania wynosi 40–150% aktualnej ceny zakupu maszyny – odpowiednia wartość do wyboru w formularzu,
 • paliwa i smarów: w arkuszu wpisujemy tylko cenę i zużycie paliwa, a przyjęliśmy, że nakłady finansowe na zużyte oleje i smary wynoszą średnio 5% wartości zużytego przez ciągnik paliwa.

Całkowita wartość rocznych kosztów użytkowania maszyny zależy od ilości wykonanej pracy, a z kolei jednostkowy koszt użytkowania (zł/h) maszyny pracującej w podobnych warunkach ma wartość stałą. Mowa jest o przeciętnych kosztach użytkowania w całym okresie trwania maszyny.

Powyższe zestawienie nie uwzględnia kosztów materiałów pomocniczych, np. sznurka lub siatki do prasy zwijającej.

Dodatkowe dane

Oprócz wymienionych wyżej informacji w odpowiednie pola naszego kalkulatora wpisujemy nazwę analizowanych maszyn oraz:

 • przewidywany okres użytkowania (lata),
 • wykorzystanie roczne (h/rok),
 • cena maszyny (zł): podajemy cenę kupna sprzętu (także używanego) lub jego aktualną wartość,
 • koszt robotnikogodziny (zł/h): jeżeli nie ma takich kosztów, nie wpisujemy nic,
 • wydajność eksploatacyjną (ha/h): podajemy tę wartość tylko w kolumnie dotyczącej maszyny agregowanej z ciągnikiem lub samojezdnej,
 • narzut wykonania usługi (proc.): w przypadku niewykonywania usług wpisujemy 1.

Dzięki wyliczonym przez nasz kalkulator wartościom dowiesz się, jaki jest koszt eksploatacji i użytkowania ciągnika, maszyny oraz zestawu maszynowego (zł/h) oraz zestawu maszyn, a dzięki podanej wydajności koszt eksploatacji w przeliczeniu na hektar i godzinę.

Jak liczyć koszty kredytu?

Zawsze, gdy na zakup ciągnika lub maszyny rolniczej jest zaciągany kredyt, jego koszt powinien być wliczony do kalkulacji kosztów utrzymania. Należy brać pod uwagę to, że wysokość kosztu kredytu w odniesieniu do ceny maszyny zależy od różnych czynników, tak więc przy jego obliczaniu należy indywidualnie dopasować wszystkie występujące czynniki.

Koszt kredytu w obliczeniach kosztów eksploatacji ciągnika lub maszyny określa się, rozkładając łączną sumę odsetek oraz innych składowych kosztu kredytu na cały okres użytkowania urządzenia, a nie tylko na okres trwania kredytu. Dla uproszczenia proponujemy, żeby koszt całkowity kredytu uwzględnić w cenie maszyny i wpisać w pole formularza.

 

Przejdz do kalkulatora rolniczego!

dr Dawid Wojcieszak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr Dawid Wojcieszak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. maj 2024 12:03