Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Bydło>Aktualności branżowe>

Kto spożywa najwięcej wołowiny i mleka?

Obrazek

Na pierwszym miejscu plasują się Amerykanie. Wiesz ile wołowiny spożywa statystyczny Europejczyk?  

dr Mirosława Wieczorek11 grudnia 2019, 14:27
W przypadku wołowiny, największymi konsumentami są konsumenci w Ameryce Północnej, spożywający 35 kg na mieszkańca, a następnie w Ameryce Południowej. UE jest czwartym co do wielkości konsumentem (15 kg per capita), po Oceanii - ponad 20 kg per capita.

Około 15 % światowej produkcji wołowiny jest przedmiotem handlu, przy czym największą nadwyżkę stwierdzono w Ameryce Południowej. Pozycja handlowa UE zmieniła się znacząco w czasie. W ciągu ostatnich trzech lat konsumpcja na mieszkańca zmniejszyła się ze względu na zmiany preferencji konsumentów, a z importera netto UE stała się eksporterem netto. Zmniejszenie podaży krajowej może doprowadzić UE do stanu bliskiego samowystarczalności do 2020 r.

UE i Ameryka Północna są największymi użytkownikami produktów mlecznych, przy czym oba te rodzaje produktów mlecznych stanowią około 270 kg ekwiwalentu mleka na mieszkańca. W Ameryce Południowej spożycie wzrosło do 150 kg na mieszkańca. Podczas gdy w Azji w 2020 r. osiągnie ona 70 kg na mieszkańca.

Konsumpcja w Afryce utrzymuje się na stałym poziomie poniżej 50 kg na mieszkańca, jednak wzrost liczby ludności prowadzi do znacznego wzrostu całkowitego zużycia i głębszego deficytu z powodu nieadekwatności produkcji do popytu. Głównymi dostawcami są Oceania, UE i Ameryka Północna. Oceania eksportuje 200 % swojego wykorzystania, ponieważ nadwyżka UE sięga ponad 10 % swojego wykorzystania.

mw


Picture of the author
Autor Artykułu:dr Mirosława Wieczorek
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)