Zaloguj
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Dobra kondycja ozimin przed zimą

Jesteśmy u progu zimy, warto zatem wiedzieć, jak wygląda stan ozimin w kraju oszacowany przez rzeczoznawców GUS. 

Janusz Biernacki20 grudnia 2021, 12:20
Według raportu GUS nt. stanu ozimin bezpośrednio przed sezonem zimowym, temperatura powietrza i gleby w listopadzie podtrzymywała wegetację oraz stwarzała dobre warunki dla wschodów, wzrostu i rozwoju późno zasianych ozimin. Dobowe wahania temperatury powietrza sprzyjały także hartowaniu się roślin. W optymalnym terminie agrotechnicznym w kraju zasiano zboża ozime na ok. 84% powierzchni przeznaczonej pod ich uprawę, natomiast pozostałą powierzchnię zasiano nawet z 3-tyg. opóźnieniem.
W optymalnych terminach agrotechnicznych zasiano ok. 82% powierzchni pszenicy ozimej, ponad 85% powierzchni żyta, ok. 81% powierzchni jęczmienia ozimego, ok. 87% powierzchni pszenżyta ozimego, ok. 83% powierzchni ozimych mieszanek zbożowych i ok. 69% powierzchni rzepaku i rzepiku ozimego.
Powierzchnia zasiewów
Z oceny przeprowadzonej w listopadzie przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że zbóż ozimych pod zbiory w 2022 r. zasiano ok. 4,6 mln ha, tj. nieco więcej niż w roku ubiegłym, z tego:
  • pszenicy ozimej – ponad 2,1 mln ha,
  • żyta ozimego – ponad 0,8 mln ha,
  • pszenżyta ozimego – ok. 1,2 mln ha,
  • jęczmienia ozimego – ok. 0,3 mln ha,
  • mieszanek zbożowych ozimych – ok. 0,1 mln ha.
Powierzchnię obsianą rzepakiem i rzepikiem ozimym szacuje się na ok. 1 mln ha.
Stan ozimin przed zimą
Przed wejściem ozimin w stan spoczynku zimowego oceniono także ich kondycję w skali 5-stopniowej. Stan zasiewów pszenicy i pszenżyta ozimego oceniono na poziomie roku ubiegłego, a żyta, jęczmienia oraz mieszanek zbożowych – nieco niższym od ubiegłorocznego.
Stan plantacji zbóż ozimych w kraju był bardzo zróżnicowany, a wyniki wahały się:
  • dla pszenicy ozimej od 3,4 stopnia kwalifikacyjnego w województwie dolnośląskim do 4,2 w województwie opolskim, [krajowy wynik uśredniony 3,8];
  • dla żyta, jęczmienia i pszenżyta od 3,4 w województwie świętokrzyskim do 4,5 w województwie opolskim. Krajowy wynik uśredniony dla żyta i jęczmienia ozimego wynosi 3,8; a dla pszenżyta ozimego 3,9;
  • dla mieszanek zbożowych od 3,3 w województwie podlaskim do 4,2 w województwie opolskim [krajowy wynik uśredniony 3,7].
Plantacje rzepaku i rzepiku ozimego średnio w kraju oceniono na 3,9 stopnia kwalifikacyjnego. Oceny wahały się od 3,4 w województwie świętokrzyskim do 4,3 w województwie opolskim.
[bie]

Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Przewiń W GÓRĘ LUB KLIKNIj aby WRÓCIĆ DO STRONY GŁÓWNEJ