Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Zerowa stawka VAT na nawozowe produkty mikrobiologiczne oraz biostymulatory mikrobiologiczne do końca roku

Obrazek

Nawozowe produkty mikrobiologiczne oraz biostymulatory mikrobiologiczne będą do końca roku objęte zerową stawką podatku VAT - wynika z opublikowanego właśnie projektu rozporządzenia ministerstwa finansów.

wk27 listopada 2022, 06:00

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy „w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych”. Celem projektu jest obniżenie stawki VAT do wysokości 0% dla nawozowych produktów mikrobiologicznych, jak i unijnych odpowiedników takich towarów (biostymulatory mikrobiologiczne).

- W związku z wysokimi cenami nawozów mineralnych oraz problemami z ich dostępnością uznano, że rolnicy powinni korzystać z możliwej alternatywy wobec zakupu nawozów mineralnych. Jedną z nich może być stosowanie nawozowych produktów mikrobiologicznych, które mogą ograniczyć wielkość stosowanych dawek nawozów przez zwiększenie przyswajalności składników pokarmowych w glebie. Obecnie dostawa nawozowych produktów mikrobiologicznych objęta jest 23% stawką VAT – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Działania antyinflacyjne rządu

Resort finansów przypomina, że do końca roku w ramach podejmowanych przez rząd działań antyinflacyjnych m.in. obniżona została stawka VAT  (z 8% do 0%) na: nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw).

Będzie lista produktów

Warunkiem skorzystania z preferencji dla nawozowych produktów mikrobiologicznych jest wpis do wykazu takich produktów prowadzonego przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego.

- Stawką VAT w wysokości 0% będą zatem objęte wskazane preparaty wymienione w ww. wykazie niezależnie od tego, jaki podmiot sprzedaje produkt w łańcuchu dystrybucji (producent czy dystrybutor). Powyższy warunek zagwarantuje, że preferencją w VAT będą objęte rzeczywiście produkty spełniające określone wymogi dotyczące ich wykorzystania w produkcji żywności, do wspomnianego wykazu będą bowiem wpisywane wyłącznie produkty, które po sprawdzeniu przez podmiot prowadzący wykaz, będą spełniały definicję nawozowych produktów mikrobiologicznych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10a ustawy o nawozach i nawożeniu – napisano w uzasadnieniu projektu.

Koszty nie do oszacowania

Resort rolnictwa przyznaje, że objęcie 0% stawką VAT nawozowych produktów mikrobiologicznych z uwagi na krótki okres obowiązywania regulacji oraz brak nomenklatury, odpowiednich uregulowań i statystyk w zakresie tych towarów jest trudne do oszacowania. Nie przewiduje się, aby miały one istotny wpływ na dochody sektora finansów publicznych, w tym na budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Czym są nawozowe produkty mikrobiologiczne?

Nawozowe produkty mikrobiologiczne zawierają określone mikroorganizmy i stymulują naturalne procesy odżywiania roślin. Ich działanie uzupełnia działanie nawozów w celu optymalizacji skuteczności tych nawozów i ograniczenia ilości używanych składników pokarmowych.Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)