StoryEditor

Zielony Ład stawia rolnictwu duże wyzwania

Unijny program Zielony Ład zawiera m.in. strategię „Od pola do stołu”. Jej cele dotyczą m.in. środowiska, społeczeństwa i rolnictwa. Dla środowiska ma być ona neutralna lub o pozytywnym wpływie na jej zasoby. Społeczeństwu ma zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, a w sektorze rolnictwa, zachować przystępność cenową żywności, przy jednoczesnym generowaniu korzyści gospodarczych.
25.11.2021., 14:11h
– Tu jednak zaczynają się schody. Z jednej strony zachowanie przystępności cenowej, a z drugiej, zachowanie konkurencyjności, zwłaszcza w kontekście tego, że inne kontynenty nie muszą w takim samym tempie jak Europa podążać w kierunku Zielonego Ładu, dlatego tych wyzwań będzie przed nami więcej – mówił podczas sesji uprawa technika II Cezary Urban, dyrektor działu Agricultural Solutions BASF Polska.
Konkretne cele jakie stawia ZŁ i strategia „Od pola do stołu” unijnym producentom rolnym do 2030 r. to 50-proc. redukcja stosowania ś.o.r., 20-proc. redukcja nawożenia i przeznaczenie 25% areału na rolnictwo ekologiczne. Każdy z krajów UE ma jednak możliwość negocjowania pod tym względem indywidualnych rozwiązań i celów, zależnie od swoich możliwości i stopnia rozwoju rolnictwa.
Co to oznacza dla polskiego rolnictwa. Gdyby wdrożyć te wymagania dosłownie, wówczas sama tylko produktywność i opłacalność spadają o 20%. Patrząc na ZŁ i strategię „Od pola do stołu”, co my możemy zrobić, jako przedstawiciele biznesu, czy jako rolnicy.
– Spoglądając kompleksowo na to, co jest do dyspozycji, co będzie możliwe niebawem, mówiono już dzisiaj dużo o rolnictwie precyzyjnym, czy częściowo o ś.o.r. zarówno standardowych, jak i biologicznych. Również w nasiennictwie tkwią duże możliwości do wykorzystania, czy w umiejętnym nawożeniu, np. z użyciem inhibitorów azotu, tak, aby zredukować ślad węglowy – wyjaśniał prelegent.

Inwestycje w postęp technologiczny
Firma BASF inwestuje duże kwoty, ponad 2 mln euro dziennie w innowacje dla rolnictwa. Kierowane są one do kilku obszarów. Nadrzędnym jest redukcja emisji CO2, którą można osiągnąć na wiele sposobów. Jednym z nich jest stały rozwój portfolio firmy, zarówno tego biologicznego, jak i chemicznego. Z drugiej strony chodzi o wykorzystywanie narzędzi rolnictwa precyzyjnego.
– Wszystkie te elementy, przy pomocy inteligentnego doradztwa powinno się wykorzystać w redukcji śladu węglowego, by także sprostać wyzwaniom określonym niebawem w celach krajowych strategii – dodał dyrektor. BASF opracował np. w pełni biodegradowalne tworzywo Ecovio (patrz foto). Można je wykorzystać w rolnictwie chociażby w technologii mulczowania. Wspólnie z instytutami badawczymi opracowano taką grubość tej folii, by można było ją używać w rolnictwie i ogrodnictwie. Od dwóch sezonów rozwiązanie to jest wykorzystywane komercyjnie także w Polsce na kilku tysiącach hektarów upraw m.in. ogórka, okrywając nią glebę. Po jednym sezonie wegetacyjnym, folia po rozdrobnieniu, pozostawiona na polu ulega biodegradacji. Można też zwalczać dzięki temu chwasty, czy redukować parowanie.
W portfolio firmy służące wyzwaniom ZŁ są preparaty standardowe biopreparaty. W pierwszej grupie od dwóch lat mamy na rynku Revysol, najnowszy fungicyd, który pozwala sprostać zarówno wysokim normom eko-toksykologicznym, jak i zwiększenie plonu, czy pozwala na oszczędności wody podczas zabiegu.
– Z kolei rozwiązania w zakresie biofungicydów, czy bioinsektycydów, których firma także nie odpuszcza, są dużym wyzwaniem i wynikają m.in. z dużej liczbą wycofywanych s.cz, czy trudności w rejestracji nowych preparatów – mówił zarządca. Firmowe rozwiązanie, np. bioinsektycyd Nemasys, jest oparte na technologii feromonowej, i stosowane już w Niemczech, Austrii, a w Polsce będzie dostępne od przyszłego roku na rynku sadowniczym i można je wykorzystywać w integrowanej ochronie roślin oraz w poprawie bioróżnorodności.
Rozwiązania cyfrowe
W rolnictwie cyfrowym firma BASF oferuje konkretne rozwiązania dostępne także w naszym kraju od kilku lat, tj. Xarvio Field Manager
– To cyfrowy przewodnik, który ma za zadanie poprowadzić rolnika i gospodarstwo od siewu, aż do zbioru – komentował podczas wykładu dyrektor Urban. Już na pierwszym etapie wykorzystuje się mapy zmiennego wysiewu, aby dostosować ich normę do stanowiska. Podobnie jest z nawożeniem, czy ochroną roślin. Mapowany jest także zbiór. Dzięki temu rozwiązaniu można zastosować również precyzyjną rachunkowość, która da szansę rolnikowi wyliczyć wielkość nakładów i końcowy efekt ekonomiczny. Jego terminarz zabiegów i zmienna aplikacja pozwolą na zoptymalizowanie zadań, czasu ich realizacji, czy wydatków oraz dobór preparatu lub nawozu do potencjału pola (patrz foto). Z kolei urządzenie cyfrowe Xarvio Cennect przesyła odpowiednie dane do maszyny na polu i do serwera, pozwalając aktualizować mapowanie.
– Innym cyfrowym rozwiązaniem jest Smart Spraying (patrz foto), przeznaczone do precyzyjnego zwalczania chwastów – mówił wykładowca. To technologia rozwijana wspólnie z firmą Bosch. Wykrywa ona na polu chwasty, odróżnia je od roślin uprawnych i aplikuje ciecz robocza dokładnie na chwast. Technologia ta wykorzystuje m.in. dane pochodzące z rozwiązania Xarvio.
Ze względu na wynegocjowane w strategii „Od pola do stołu” cele dla Polski to także zmniejszenie ilości stosowanych nawozów mineralnych. Środki ochrony roślin muszą być z kolei precyzyjne wykorzystane, mając też na uwadze ochronę środowiska, troskę o wysoki plon i produkcję zdrowej żywności o możliwie najlepszej jakości.
– Spełniając także podstawowy warunek, czyli opłacalność produkcji rolniczej, to odpowiedzią, by sprostać tym wymaganiom, jest wykorzystanie w praktyce zaproponowanych rozwiązań. Zwłaszcza wprowadzane w przyszłości biopreparaty. Rolnictwo powinno poszukiwać zdrowego balansu między formalnymi wymaganiami, a możliwościami branży rolnej – podsumował dyrektor swoje wystąpienie.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 08:43