Zaloguj
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

500 mln zł na zakupy dla KOWR, nie do budżetu państwa

Rząd chce wydać pół miliarda złotych na udzielania pożyczek na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych oraz kupowanie przedsiębiorstw oraz ziemie. Pieniądze mają pochodzić z nadwyżki środków wypracowanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

wk25 kwietnia 2022, 06:57

„Celem projektowanej uchwały jest zapewnienie finansowania bardzo ważnych zadań KOWR w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich” – napisano w uzasadnieniu uchwały rządu, która ukazała się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

KOWR zapłaci 500 mln zł

Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest zagospodarowanie 500 mln zł pochodzących z nadwyżki środków finansowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W uchwale przewiduje się, że kwota ta nie zostanie wpłacona do budżetu państwa, ale zostanie przeznaczona zostanie na realizację w 2022 r. bardzo ważnych zadań KOWR.

Trzy formy działania

Rząd chce, aby pieniądze te zostały przeznaczone na następujące działania:

  • udzielania pożyczek na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych, w łącznej kwocie ok. 300 mln zł, w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju w sytuacji zagrożenia związanego z trwającą wojną w Ukrainie, oraz
  • nabywanie akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego, nieruchomości lub ich części oraz przedsiębiorstw albo zorganizowanych części przedsiębiorstw, na własność Skarbu Państwa, w łącznej kwocie ok. 100 mln zł,
  • nabywanie na własność Skarbu Państwa nieruchomości rolnych w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, a także obejmowania i nabywania na własność Skarbu Państwa akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego, w sytuacji gdy wymaga tego realizacja zadań wynikających z polityki państwa w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich), w łącznej kwocie ok. 100 mln zł.

Za wprowadzenie uchwały w życie będzie odpowiadał wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to II kwartał 2022 r.

wk
fot. envatoelements


Przewiń W GÓRĘ LUB KLIKNIj aby WRÓCIĆ DO STRONY GŁÓWNEJ