Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Jeszcze raz „Modernizacja gospodarstw” - w czerwcu rusza nabór

Obrazek

Jeszcze w czerwcu ma ruszyć kolejny nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” i to we wszystkich pięciu obszarach.

Grzegorz Ignaczewski29 maja 2021, 10:49

Kluczową kwestią w tym naborze będzie limit dostępnych środków, przeznaczonych na finansowanie nowych umów. Według danych ze sprawozdania z realizacji PROW na 31 marca br., łączny budżet „Modernizacji” w obszarach a–d wynosił 8,34 mld zł, a dodatkowo 90 mln zł przeznaczone było na inwestycje w nawadnianie, czyli obszar e. Z danych wynika, że złożone w tym działaniu wnioski opiewają już na 175% kwoty dostępnych środków, jednak pamiętajmy, że w naborze z 2016 roku w obszarze d większość wniosków odrzucono. Podpisane dotychczas umowy opiewają na ponad 6,6 mld zł (75% budżetu), jednak w Agencji leży jeszcze sporo nierozpatrzonych wniosków z 2020 roku. Łącznie wpłynęło ich do Agencji wówczas 11,5 tysiąca.

Nadzieję na dodatkowe fundusze daje jeszcze planowane uzupełnienie budżetu „Modernizacji gospodarstw” kwotą prawie pół miliarda euro z tzw. środków z okresu przejściowego, co dałoby w zależności od kursu euro ponad 2 mld złotych. Taką kwotą można spokojnie obsłużyć jeszcze jeden nabór wniosków o zainteresowaniu zbliżonym do tego z 2020 roku (10–11 tys. wniosków).


Jeden budżet, jedna lista

Ponieważ planowane są nabory we wszystkich obszarach, a nie ma już przecież podziału budżetu na obszary a, b, c, d (osobny jest tylko dla obszaru e – inwestycje w nawodnienia), w przedstawionym niedawno przez resort rolnictwa projekcie rozporządzenia ustalono zasady ustalania kolejności rozpatrywania wniosków. I tak pierwszeństwo mają mieć wnioski w obszarze a „Rozwój produkcji prosiąt”, następnie te złożone w obszarze c „Rozwój produkcji bydła mięsnego”, dalej wnioski z obszaru b „Rozwój produkcji mleka krowiego”. Dopiero na końcu kolejki znajdą się wnioski złożone w dotychczas najpopularniejszym obszarze d.

Więcej na ten temat znajdziesz w czerwcowym wydaniu top agrar Polska od str. 32.


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)