Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Modernizacja gospodarstw rolnych – ARiMR odnosi się do naszej publikacji

Obrazek

W ostatni piątek ruszył kolejny nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”. ARiMR przyjmuje nowe wnioski mimo, że te z poprzedniego roku są jeszcze wciąż nierozpatrzone.

Grzegorz Ignaczewski1 kwietnia 2019, 14:16
O planowanym naborze wniosków na "Modernizację gospodarstw rolnych" pisaliśmy tuż po jego ogłoszeniu podnosząc między innymi fakt, że z naszego punktu widzenia wydaje się mało logiczne przyjmowanie nowych wniosków w sytuacji, gdy z poprzednich naborów nie udało się jeszcze rozpatrzeć przyjętych podań. Do naszych wątpliwości odniosła się Agencja – oto wyjaśnienie biura prasowego ARiMR:

Wnioski złożone w 2018 roku powinny być weryfikowane i oceniane w terminie 14 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o kolejności przysługiwania pomocy*. Zgodnie z zapisami rozporządzenia zakończenie ich oceny planowane jest na sierpień br.
Aktualny wskaźnik obsłużonych wniosków o przyznanie pomocy dla naboru z 2018 r. wynosi - w zależności od obszaru wsparcia - od 15 % do 45 % w skali kraju.
Informacje odnośnie do ogłaszanych przez Prezesa ARiMR naborów wniosków w danym roku, są udostępniane  rolnikom i doradcom z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem. Podane zostały w Harmonogramie planowanych do 31.12.2019 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020, który został zamieszczony na stronie internetowej ARiMR oraz MRiRW. Informacja o planowanym naborze z tego poddziałania w obszarach a,b,c opublikowana była w sierpniu 2018 roku. Wspomniany harmonogram zapewnia efektywność procesu rozpatrywania i przyznawania pomocy w poszczególnych Biurach Wsparcia Inwestycyjnego oddziałów regionalnych  ARiMR.
Obecny nabór wniosków "Modernizacja gospodarstw rolnych", rozpoczął się 29 marca 2019 r., a zakończy się 27 maja. Z kolei rozpatrywanie wniosków rozpocznie się po opublikowaniu list określających kolejność przysługiwania pomocy, co zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia nastąpi pod koniec sierpnia 2019 r. (listy te zostaną opublikowane w terminie 90 dni od zakończenia naboru), czyli w okresie, gdy ocena wniosków o przyznanie pomocy dla naboru z 2018 r. będzie dobiegała końca.
Skrócony został czas od ogłoszenia naboru do jego rozpoczęcia (z 30 dni do 7 dni). Jednocześnie okres trwania naboru został wydłużony o 30 dni i będzie trwał od 29 marca do 27 maja. W trwającym naborze liczba dni od daty ogłoszenia naboru do dnia jego zakończenia jest większa, niż to miało miejsce, np. w roku ubiegłym. Daje to zatem wnioskodawcom i doradcom dodatkowy czas na przygotowanie dokumentacji.

A jak Wy oceniacie postępowanie Agencji w kwestii wniosków na ”Modernizację gospodarstw”? Czy Waszym zdaniem ARiMR powinna przyjmować już nowe wnioski czy też rozpatrywać te, złożone w poprzednich naborach? gi


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)