StoryEditor

MRiRW: Potrzebne są zmiany w polityce OZE

Ceny energii nie spadną, jeśli UE nie uniezależni się od rosyjskiego gazu i ropy. KE stawia na odnawialne źródła energii i chociaż polski resort rolnictwa popiera tę inicjatywę, pojawiają się uwagi do polityki OZE. Co należy zmienić?
10.03.2022., 16:03h

W ostatnim komunikacie KE wymieniono zarys planu dla programu REPowerEU - wyeliminowania zależności od rosyjskiego gazu do 2030 roku. Podczas konferencji przedstawiono środki stanowiące odpowiedź na rosnące ceny energii w Europie i uzupełnienie zapasów gazu na przyszłą zimę. Unia Europejska importuje 90% zużywanego przez siebie gazu, z czego około 45% zapewnia Rosja. Ministerstwo rolnictwa domaga się zmian w polityce OZE, by uniezależnić energetykę od Rosji.

Dowolność w osiągnięciu celu OZE

Ministerstwo rolnictwa odniosło się do planów i programu KE. Chociaż resort popiera konieczność uniezależnienia się od surowców energetycznych z Rosji, zdaniem ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, powinna zostać wprowadzona dowolność dla państw członkowskich w sposobie osiągnięcia celu OZE dla budowania lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

„Wymóg dla państwa członkowskiego powinien dotyczyć głównego celu OZE, natomiast sposób jego realizacji powinien pozostać w gestii państwa, z uwagi na jego uwarunkowania i potrzeby” czytamy w komunikacie MRiRW.

Ministerstwo zniesienia ograniczenia dotyczącego wykorzystania surowców spożywczych na cele energetyczne na poziomie UE.

„Takie limity powinny ustanowić państwa członkowskie w zależności od posiadanych zasobów surowców spożywczych oraz przy uwzględnieniu bezpieczeństwa żywnościowego” zaznaczył Kowalczyk.

Uproszczenie zasad wykorzystania biomasy

Resort rolnictwa opowiada się także za uproszczeniem zasad dla lokalnego wykorzystania biomasy. Według MRiRW, należy dokonać przeglądu wszystkich wymogów wynikających z unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, aby nie ograniczały możliwości budowania niezależności energetycznej państw członkowskich w oparciu o ich zasoby biomasy.

„Należy uznać, że biomasa wytworzona w UE spełnia wymogi środowiskowe wynikające z WPR. Nie ma zatem potrzeby stosowania dodatkowych wymogów, wydłużających procedury oraz zwiększających koszty pozyskania biomasy na cele energetyczne. Wymogi dotyczące krajów trzecich powinny pozostać bez zmian” zaznacza minister Kowalczyk, odnosząc się do kryteriów zrównoważonego rozwoju w stosunku do biomasy.

Szef resortu rolnictwa dodał, że w jego ocenie należy promować OZE najtańsze z punktu widzenia odbiorcy końcowego, a nie wytwórcy, bo to uwzględnia realny koszt ponoszony przez odbiorców – nie tylko koszt wytworzenia energii, ale również jej bilansowanie w przypadku źródeł niestabilnych oraz koszty dystrybucji energii.

„Konieczne jest także zmniejszenie obciążeń fiskalnych dla indywidualnych i zbiorowych wytwórców energii z OZE na własny użytek” wyjaśnia minister.

Resort rolnictwa popiera też propozycję KE o rynku biometanu w oparciu o biomasę odpadową z rolnictwa. „Potencjał biomasy odpadowej z rolnictwa jest na tyle wysoki, że wytworzony z niej biometan może zostać wykorzystany nie tylko na potrzeby danego wytwórcy, ale również zasilać sieci gazowe” zaznaczył minister Kowalczyk, a w jego ocenie WPR nie musi być głównym źródłem wsparcia sektora biometanu, a jego wybór  powinien zależeć od państwa członkowskiego.

ksz, al
fot. Envato Elements
Aneta Lewandowska
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska Redaktorka portalu topagrar.com, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli zwierząt
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
07. grudzień 2023 10:41