Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Nowa opłata za środki ochrony roślin: rolnictwo ekologiczne w czasach Zielonego Ładu

Obrazek
Rząd szykuje wprowadzenie nowej opłaty za środki ochrony roślin. Ma to doprowadzić do ograniczenie ich stosowania a uzyskane w ten sposób pieniądze mają pójść na promocję rolnictwa ekologicznego.
wk2 czerwca 2021, 10:44
Rząd przesłał do konsultacji ustawę o rolnictwie ekologicznym, która ma na celu wdrożenie unijnych przepisów oraz dostosowanie się do realiów „Europejskiego Zielonego Ładu” w zakresie rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz planowanej redukcji stosowania środków ochrony roślin oraz nawozów. 

Jak zwiększyć eko popyt?

MRiRW chce przyjąć rozwiązania zwiększające popyt na produkty ekologiczne. W tym celu proponuje się:
wprowadzenia mechanizmu dotowania zakupu żywności ekologicznej w placówkach oświatowych,
wsparcie do wykorzystania ekologicznego materiału rozmnożeniowego, 

– Wsparcie do stosowania ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin zwiększy jego stosowanie, co podniesie plony i zwiększy dostępność produktów ekologicznych na rynku. Większa ilość produktów jest niezbędna do pokrycia zapotrzebowania konsumentów, a także szkół w związku z wdrażaniem postanowień strategii „Zielony Ład”– napisano w ocenie skutków regulacji ustawy.

Nowy podatek?

Ustawa wprowadza także opłaty za wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin. Podobna opłata wprowadzona jest w szeregu państw, m. in. Wielkiej Brytanii, Danii, na Węgrzech, w Norwegii i Szwecji i ma na celu ograniczenie stosowania środków ochrony roślin oraz dostarczenie środków na rozwój produkcji przyjaznej środowisku. Środki uzyskane z opłaty będą przeznaczone na działania mające na celu rozwój rolnictwa ekologicznego oraz dofinansowanie do wykorzystania żywności ekologicznej w placówkach edukacyjnych. 

Na podstawie danych historycznych przyjęto, że wielkość rocznej sprzedaży środków ochrony roślin w kraju kształtuje się na poziomie 3 miliardów złotych. Przy uwzględnieniu opłaty 1 % od wartości netto środka ochrony roślin szacuje się, że nowa opłata przyniesie 30 mln złotych rocznie. 

Łatwiej zostać inspektorem

Jednocześnie ustawa ma umożliwić nabycie uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego bez egzaminu przez osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku rolnictwo, zootechnika lub technologii żywności oraz mającym ukończone szkolenie w zakresie rolnictwa ekologicznego. Zmiana zwiększy liczbę inspektorów prowadzących kontrolę bez obniżenia standardu tej kontroli i jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń związanych z prowadzeniem egzaminu na inspektora.

Będą kary za fałszywki 


Planuje się także wprowadzić kary za zamieszczanie w reklamie lub opisie handlowym produktu niespełniającego wymagań przepisów o rolnictwie ekologicznym oznaczeń odnoszących się do produkcji ekologicznej. Rząd chce w ten sposób poprawić ochronę konsumentów oraz producentów przed nieuczciwymi praktykami. 

Łatwiejszy dostęp do nawozów

Jednym z proponowanych rozwiązań jest także uelastycznienie przepisów dotyczących przywozu nawozów z innych państw UE oraz Turcji. Dzięki czemu nawozy dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym będzie można łatwiej sprowadzać do Polski bez konieczności przeprowadzania kosztownych badań. Ma to zwiększyć ich dostępność dla rolników ekologicznych. Wymaganiami, które powinny być spełnione w celu wprowadzenia takiego produktu do obrotu, jest wykazanie że importer wykorzysta go na własny użytek i nie będzie dokonywał jego zbytu podmiotom trzecim. 
wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)