StoryEditor

Plany KPS dla WPR niegotowe. J.K. Ardanowski zaopiniuje polski plan?

Aż dziewięć z 27 krajów UE nie dotrzymało oficjalnego terminu złożenia krajowych planów strategicznych, w tym Niemcy i Belgia. Skąd ta opieszałość? J.K. Ardanowski zaopiniuje polski plan strategiczny. Aplauzu nie będzie? 
13.01.2022., 10:01h

Państwa członkowskie miały obowiązek przedstawić do 31 grudnia 2021 r. krajowe plany strategiczne dla WPR Komisji Europejskiej do zatwierdzenia.

Za pomocą tych planów kraje członkowskie szczegółowo opisują, w jaki sposób zrealizują 9 celów zreformowanej WPR, jednocześnie odpowiadając na potrzeby rolników i społeczności wiejskich.

Jednak jedna trzecia państw członkowskich nie dotrzymała terminu. Do tych państw należą Belgia, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Rumunia i Słowacja.

Jak podaje EURACTIVE, rzecznik KE odmówił komentowania tej sytuacji. Komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski tymczasem podziękował krajom członkowskim, które wywiązały się z dotrzymania terminów.

- Dziękuję ministrom rolnictwa i rządom 18 państw członkowskich za złożenie w terminie projektów narodowych planów strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej – napisał na TT J. Wojciechowski. Dodał również, że Komisja oczekuje jak najszybszego otrzymania planów od innych krajów.

Opóźnienie Niemiec i Belgii

Przesunięcie głosowania w sprawie szczegółów reformy WPR do stycznia okazało się szczególnie trudne dla Belgii – to jest jedyny kraj członkowski, który przedstawił po jednym planie dla dwóch swoich regionów (Flandria i Walonia) ze względu na ich autonomię.

W Niemczech proces przygotowania planu strategicznego utrudniła zmiana rządu na początku grudnia. Rzecznik ministerstwa rolnictwa, udzielając odpowiedzi EURACTIV o przyczynę opieszałości, powiedział, że znaczne opóźnienie zakończenia rozmów w Brukseli doprowadziły do „poważnych opóźnień w krajowym procesie wdrażania”. Do tego dodał, że różne prowincje nie miały jeszcze szansy na dostosowanie swoich planów do dwóch dyrektyw, które były przyjęte w połowie grudnia przez byłą minister rolnictwa Julie Klöckner.

Na koniec rozmowy rzecznik zapewnił, że ministerstwo i regiony „pracują pod dużą presją”, aby wkrótce przedstawić gotowe plany strategiczne.

Polski rząd zdążył dosłać plan już 22 grudnia, jako jedno z pierwszych państw członkowski, który był przerabiany trzykrotnie. Jednak nadal wiele związków i organizacji rolniczych nie jest zadowolonych z finalnej wersji. Szczegóły wdrażania będą podawane stopniowo, po akceptacji założeń KPO dla rolnictwa przez KE. 

Ardanowski przeanalizuje KPO dla rolnictwa?

9 stycznia br. Janusz Wojciechowski skierował do Jana Krzysztofa Ardanowskiego przewodniczącego Rady ds. Rolnictwa przy Prezydencie RP pismo, z prośbą o opinię w sprawie polskiego planu strategicznego dla rolnictwa. Zapewne konsultacja została zaplanowana po licznych komentarzach byłego ministra rolnictwa dot. reformy WPR w mediach. Komisarz poprosił w piśmie o szczególne zainteresowanie kwestią przygotowania części dotyczącej dobrostanu, rolnictwa ekologicznego, strategii interwencyjnej, koncepcji płatności redystrybucyjnej dla małych i średnich gospodarstw oraz wykorzystania części środków na walkę z ASF. Na Twitterze Jana Krzysztofa Ardanowskiego niewiele można znaleźć pozytywnych wpisów i wypowiedzi dotyczących Zielonego Ładu, a przecież to jego założenia powinny być wpisane w KPS dla rolnictwa. Jak odniesie się do niego J.K. Ardanowski? Zobaczymy, ale raczej na gromki aplauz ze strony przewodniczącego liczyć nie można. 

oprac. dkol na podst. mk/euroactive.com/ TT

fot. TT
Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. listopad 2023 08:13