Podlascy rolnicy żądają nowelizacji prawa łowieckiego

Rolnikom na Podlasiu kończy się cierpliwość. Podczas wczorajszego spotkania w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej ich przedstawiciele wyrazili swój sprzeciw i zaniepokojenie opieszałością w pracach legislacyjnych nad zmianą ustawy Prawo łowieckie.

r e k l a m a

Podlascy rolnicy sygnalizowali, że problemy związane ze szkodami łowieckimi drastycznie narastają, a nie widać ich systemowego rozwiązania. Uczestnicy spotkania zapowiedzieli, że jeżeli w najbliższym czasie przepisy nie zostaną znowelizowane, to podejmą akcję protestacyjną.

Podlaska Izba Rolnicza po spotkaniu wystosowała pismo do sejmowych komisji rolnictwa i środowiska, w którym żąda, by do 15. maja (najbliższege posiedzenie Sejmu) posłowie przyjęli nowelizację prawa łowieckiego, zgłoszoną przez posłów PiS. Samorządowcy chcą, by w rządowym projekcie znalazły się uwagi zgłaszane przez środowisko rolnicze, czyli aby:

  • oględzin i szacowania szkód oraz ustalenia wysokości odszkodowania dokonywał niezależny rzeczoznawca z zakresu szacowania szkód łowieckich, wyznaczony przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, niezwłocznie i nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez poszkodowanego do urzędu gminy,
  • odszkodowanie za straty wyrządzone przez zwierzynę łowną było wypłacane przez wojewodę z Funduszu Odszkodowawczego,
  • rozszerzono liczbę gatunków, za które wypłacane są odszkodowania.


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia, że aktualnie toczą się intensywne prace legislacyjne nad tym projektem i w najbliższym czasie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzy ten projekt podczas II czytania.  Zdaniem urzędników, przygotowana nowelizacja uwzględnia większość zgłaszanych przez rolników postulatów.  bcz

Źródło: PIR, MRiRW

Czytaj także: Sławomir Izdebski o zmianach w prawie łowieckim

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii