Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Powstanie superinspekcja ds. bezpieczeństwa żywności

Obrazek

Kierownictwo resortu rolnictwa planuje utworzenie w przyszłym roku Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności (PIBŻ).

Bartłomiej Czekała17 lutego 2016, 12:12

PIBŻ ma rozpocząć działalność od 1 stycznia 2017 roku, nie będzie jednak tworzona od zera, lecz na bazie istniejących już inspekcji, które zostaną połączone w jedną instytucję. W ten sposób powstanie nowa superinspekcja, złożona z Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. PIBŻ mają także częściowo przejąć kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej (nadzorowanej przez Ministerstwo Zdrowia) oraz Inspekcji Handlowej, funkcjonującej w ramach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności będzie miała swoje struktury na poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym.

Jak tłumaczy resort rolnictwa, powołanie superinspekcji wynika z potrzeby skonsolidowania działań wszystkich instytucji zaangażowanych w nadzór nad łańcuchem żywnościowym. W ten sposób wszystkie procesy kontrolne i monitorujące żywność będą prowadzone przez jeden organ "od pola do stołu".

Zdaniem MRiRW, z punktu widzenia obowiązków nałożonych na organy państwa, skonsolidowanie inspekcji zapewni lepszą organizację pracy, optymalne wykorzystanie bazy laboratoryjnej, specjalistycznego sprzętu dotychczasowych inspekcji, a także ich zasobów kadrowych i majątkowych. Na skutek połączenia inspekcji zostaną także wyeliminowane przypadki dotyczące dublowania się lub nakładania kompetencji w niektórych obszarach objętych nadzorem, a jednocześnie nastąpi zintegrowanie procesów, które obecnie są rozczłonkowane i rozproszone w wielu instytucjach.

oprac. bcz na podstawie MRiRW

Fot. KurekPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)