Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Premia dla młodego rolnika wyniesie 200 tys. zł? Resort rolnictwa wyjaśnia

Obrazek
Krajowa Rada Izb Rolniczych zapytała resort rolnictwa czy jest możliwe zwiększenie kwoty przydzielonej dla jednego beneficjenta w ramach programu Premia dla młodego rolnika. Odpowiedź resortu jest interesująca. 
Dorota Kolasińska19 marca 2021, 20:34
Resort rolnictwa w odpowiedzi na pytanie KRiR podaje, że zgodnie z przepisami prawa UE maksymalna kwota pomocy dla młodych rolników wynosi co prawda 70 tys. euro, jednak zgodnie z tymi przepisami „państwa członkowskie określają kwotę wsparcia dla młodych rolników biorąc pod uwagę sytuację społeczno-gospodarczą obszaru objętego programem”. Co ciekawe, w Polsce stwierdzono, że dla Młodego Rolnika przeznaczone będzie tylko 150 tys. zł wsparcia, a nie kwotę maksymalną, a więc ponad 280 tys. zł. 

Ministerstwo rolnictwa informuje, że ustalając stawkę pomocy dla młodych rolników kierowano się zasadą, że kwota premii dla młodych rolników w kolejnych programach rozwoju obszarów wiejskich jest dostosowywana co kilka lat do wzrastających kosztów prowadzenia działalności rolniczej (wzrost cen wybranych czynników produkcji w rolnictwie: maszyn i narzędzi rolniczych, paliw, materiałów budowlanych, środków ochrony roślin, pasz, a także średnich cen użytków rolnych), jak również do wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Faktycznie kwota wzrosła w ciągu ostatnich lat dwukrotnie – początkowo było to 75 tys. zł, 100 tys. zł i obecnie 150 tys. zł. 

Okazuje się, że ustalając kwotę premii dla młodych rolników brano również pod uwagę średnią wartość inwestycji zrealizowanych przez młodych rolników w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020, a średnia wartość inwestycji wynosiła 174 tys. zł.
Warto byłoby zaznaczyć jeszcze, że Premia dla Młodego Rolnika jest bezzwrotna w 100% jeśli zrealizuje się wymagania, natomiast Modernizacja gospodarstw rolnych obejmuje 50, maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. 

Na koniec resort rolnictwa dodał, że nie ma możliwości zwiększenia w obecnym programie kwoty wsparcia, ale w przyszłym okresie programowania, zgodnie z projektem Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, kwota premii dla młodych rolników mogłaby wzrosnąć do 200 tys. zł. 

oprac. dkol na podst. KRIR
Fot. Poglądowe


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)