Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Program wyborczy PiS dla rolników – są 4 priorytety

Obrazek

Wyrównanie dopłat bezpośrednich oraz poszerzenie liczby rolników, którzy korzystają z unijnych funduszy. A także zdecydowane zwiększenie wsparcia dla „zielonego rolnictwa”. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało swój program wyborczy dla rolników.

wk17 września 2019, 08:31
Szczegóły programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości są już dostępne i można w nich przeczytać, że partia rządząca ma kilka podstawowych priorytetów:
 • wyrównanie dopłat dla polskich rolników do średniego poziomu w Unii Europejskiej i uzyskanie największych w całej Unii funduszy na rozwój obszarów wiejskich ze Wspólnej Polityki Rolnej UE na lata 2021–2027,
 • rozszerzenie korzystania przez rolników z funduszy rozwoju obszarów wiejskich i podział tych funduszy w taki sposób, by skierowane zostały one do możliwie najszerszego grona rolników,
 • zdecydowane zwiększenie wsparcia dla „zielonego rolnictwa”, uwzględniającego ochronę środowiska, bioróżnorodności i dobrostanu zwierząt, produkującego zdrową żywność (program „Dobrostan plus”);
 • wzmocnienie prawnej i ekonomicznej ochrony gospodarstw rodzinnych, w tym ochrona własności gospodarstw oraz zapewnienie stabilizacji dochodów rolniczych i opłacalnych cen płodów rolnych;


Priorytet nr 1: Wyrównanie dopłat bezpośrednich


W 2020 w Unii Europejskiej zapadną ważne decyzje dotyczące między innymi wielkości funduszy UE i sposobu ich podziału między państwa członkowskie, a także   decyzje dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i podziału funduszy rolnych UE. Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości obecnie nie ma wyrównania dopłat, gdyż rządy PO-PSL zgodziły się na dyskryminację polskich rolników aż do 2020 roku. Teraz to to się zmienić.

- W 2020 roku – jeżeli wygramy wybory – rząd Prawa i Sprawiedliwości wykorzysta pierwszą prawną i polityczną możliwość i doprowadzi do wyrównania poziomu dopłat bezpośrednich dla polskich rolników do średniego poziomu w całej UE. Działania polityczne zmierzające do osiągnięcia tego celu są już prowadzone i w 2020 roku doprowadzimy je do skutecznego finału. Dopłaty dla polskich rolników w okresie budżetowym 2021–2027 będą wyrównane do średniego poziomu w całej Unii Europejskiej - obiecuje PiS.

Jednocześnie PiS obiecuje, że wraz z dopłatami bezpośrednimi wynegocjuje na tyle duży II filar WPR (9 mld euro), że razem na rolnictwo będzie dostępna kwota ponad 30 mld euro.

Priorytet nr 2: PROW dla mas

Zdaniem PiS obecne zasady rozdysponowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ustalone za czasów koalicji PO-PSL, spowodowały, że fundusze te były dostępna dla zbyt wąskiego kręgu kilkudziesięciu tysięcy beneficjentów, niekiedy korzystających z tych funduszy wielokrotnie. Teraz ma to się zmienić.

- Zmienimy system podziału funduszy PROW w taki sposób, by stały się one dostępne dla szerokiego kręgu rolników, dla setek tysięcy gospodarstw, w tym zwłaszcza niewielkich gospodarstw rodzinnych, które dotychczas z tych funduszy nie korzystały lub korzystały w niewielkim zakresie, a które dzięki tym funduszom mogą nie tylko zachować i rozwijać, ale w wielu przypadkach także przywrócić swoje zdolności produkcyjne - napisano w programie wyborczym PiS.


Priorytet nr 3: Zielone rolnictwo

Prawo i Sprawiedliwość chce także, zwiększenia i wzmocnienia wsparcie dla „zielonego rolnictwa”, przyjaznego dla środowiska, bioróżnorodności i dobrostanu zwierząt. Rolnictwo powinno być zrównoważone ze środowiskiem.  W projekcie Wspólnej Polityki Rolnej UE na lata 2021–2027 przewiduje się, że co najmniej 30% funduszy na rozwój obszarów wiejskich ma być skierowane na ochronę środowiska i klimatu. Jest to w szczególności szansa dla niewielkich polskich gospodarstw rodzinnych. PiS chce wykorzystać tą szansę w maksymalnym stopniu, w szczególności przez program „Dobrostan plus”, czyli w którym rolnicy będą mogli liczyć na dopłaty w wysokości co najmniej 100 złotych do jednego tucznika oraz 500 złotych do jednej krowy rocznie.

Aby jednak uzyskać te wsparcie będą musieli spełnić rygorystyczne zasady:

 • prowadzą hodowlę świń lub bydła własnego chowu (nie w tuczu nakładczym),
 • prowadzą hodowlę „rozgęszczoną”, z normami powierzchni znacznie wyższymi niż minimalne wymagane standardy;
 • nie stosują pasz GMO,
 • prowadzą hodowlę świń na ściółce, krowy w okresie letnim przez co najmniej 4 miesiące wypasają na pastwiskach,
 • prowadzą hodowlę w ograniczonej liczbie zwierząt, np. nie więcej niż 100 krów, nie więcej niż 500 świń w gospodarstwie
Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości zakłada również, niezależnie od programu „Dobrostan plus” rozszerzenie wsparcie dla gospodarstw ekologicznych, produkujących certyfikowaną zdrową żywność ekologiczną.

Priorytet nr 4: Wzmocnienie ochrony gospodarstw rolnych


W tym punkcie partia rządząca obiecuje m.in.:

 • radykalne zwiększenie wsparcie z funduszy UE dla ochrony gospodarstw rolnych dotkniętych zniszczeniami przez klęski żywiołowe,
 • kompleksową ustawę o ochronie rodzinnych gospodarstw rolnych,
 • wprowadzenie zasady, że wszelkie środki publiczne, krajowe i europejskie,  przeznaczone na wsparcie dla gospodarstw rolnych, będą w pierwszej kolejności kierowane do gospodarstw rodzinnych,
 • wprowadzenie zwolnienie rolników prowadzących gospodarstwa rodzinne od opłat sądowych w sprawach roszczeń dotyczących ich gospodarstw,
 • wprowadzenie wsparcie dla rolników dochodzących niezapłaconych należności za dostarczone płody rolne. Należności rolników będą w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym chronione – do określonej wysokości – na zasadach takich samych, jak wynagrodzenia pracownicze;
 • wprowadzenie rozwiązań zwiększających ochronę gospodarstw rolnych przed egzekucją sądową i administracyjną w taki sposób, aby egzekucja ta nie prowadziła nigdy do całkowitego rugowania rolnika z ziemi i likwidacji jego gospodarstwa
 • wprowadzenie systemowej pomocy klęskowej dla rolników, finansowanej ze środków publicznych zarówno unijnych jak i budżetowych, w celu wspierania rolników w sytuacjach, gdy ponoszą oni szkody wskutek klęsk czy zdarzeń losowych,
 • sfinalizowanie prac nad tworzeniem państwowego Holdingu Spożywczego, który będzie działał na rynku według uczciwych zasad i płacił polskim rolnikom uczciwe ceny, a przez to sprzyjał stabilizacji rynku, a w sytuacjach kryzysowych uruchamianie działań interwencyjnyvh, np. interwencyjny skup zbóż czy mięsa na potrzeby rezerw strategicznych;
 • przeciwdziałanie zmowom cenowym podmiotów skupowych działających na polskim rynku.
wk

Fot. K. Maj/KPRM


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)