StoryEditor

Uciążliwość zapachowa według Lewicy: rolnicy są wściekli

Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy, który wzbudził wściekłość rolników. Chodzi o przepisy, które miałyby rozwiązać problem uciążliwości zapachowej. Problem w tym, że za uciążliwe uznano zapachy charakterystyczne dla wsi i rolnictwa. 
28.06.2021., 11:06h
- Celem wydania ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw jest określenie zasad postępowania w przypadku występowania uciążliwości zapachowej spowodowanej prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym działalnością wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego – napisano w uzasadnieniu projektu. 

Większe uprawnienia gminy 


Lewica chce, aby organy jednostek samorządu terytorialnego miały kompetencje do podejmowania działań, zmierzających do ograniczenia uciążliwości zapachowej lub jej całkowitego wyeliminowania. Organy gminy będą więc mogły wydawać decyzje administracyjne w sprawach z zakresu ograniczenia lub wyeliminowania uciążliwości zapachowej. 

Wiele kontrowersji wzbudził ten artykuł ustawy: „Przedsiębiorca planujący podjęcie działalności gospodarczej oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej planująca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także eksploatac...
Pozostało 57% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. grudzień 2023 11:02