Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ustawa o ochronie zwierząt bez zakazów, ale z nakazami

Bez zakazu uboju rytualnego oraz bez zakazu hodowli zwierząt. W Sejmie pojawiła się autopoprawka do kontrowersyjnej ustawy o ochronie zwierząt. Tym razem skupia się ona głownie na wprowadzeniu obowiązkowego znakowania psów oraz walce z bezdomnością zwierząt.

wk3 stycznia 2019, 20:58
- Celem projektowanej regulacji jest m.in. wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt oraz poprawa ich szeroko rozumianego dobrostanu, ponadto wprowadzenie kontroli wydatkowania przez jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych przeznaczonych na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, w szczególności pod względem ich celowości i ostatecznego przeznaczenia - napisano we wstępie do uzasadnienia złożonej wczoraj w Sejmie autopoprawki do poselskiego projektu ustawy ochronie zwierząt.

Oznacza to realizację zapowiedzi głównego autora ustawy, o której pisaliśmy jeszcze w zeszłym roku. Z ustawy wykreślono najbardziej kontrowersyjne zapisy dotyczące zakazu uboju rytualnego oraz hodowli zwierząt futerkowych, który były bardzo mocno krytykowane przez środowiska rolnicze.

Co w nowej ustawie?

Co więc zostało w projekcie po wprowadzeniu autopoprawki? Przede wszystkim autorzy skupili się na wprowadzenie obowiązku identyfikacji psów i kotów oraz utworzenia ich centralnego rejestru. Dzięki temu na nastąpić uszczelnienie systemu odławiania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami przez samorządy. Obecnie na ten cel co roku przeznacza się ponad 100 mln zł.

Tymczasem w polskich schroniskach ginie obecnie co czwarty pies, a 80% środków przeznaczonych na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami otrzymują firmy wyłapujące, nie sprawując w rzeczywistości żadnej opieki. Cała procedura opieki jest nieefektywna i nie podlega żadnej kontroli ze strony płatników za usługi – czyli samorządów. Ma to się diametralnie zmienić po wprowadzeniu obowiązkowego systemu czipowania i rejestrowania zwierząt w bazie komputerowej prowadzonej przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną.

Zaostrzenie odpowiedzialności

W projekcie zakłada się również rozszerzenie katalogu czynów uznanych za znęcanie się nad zwierzętami. I tak karalne będzie m.in:
  • utrzymywanie zwierzęcia bez pomieszczenia chroniącego go przed zimnem, upałami lub opadami atmosferycznymi,
  • świadome i bez przyczyny zaniechanie podjęcia lub kontynuowania leczenia zwierzęcia, w przypadku stanu lub choroby, które powodują ból lub cierpienie lub prowadzą, albo mogą prowadzić do jego śmierci;

Pomoc policji przy odbieraniu zwierząt

To co może wywoływać kontrowersje to przepisy dotyczące doprecyzowanie obowiązków straży gminnej oraz policji w przypadku konieczności interwencyjnego odbioru zwierzęcia, czyli sytuacji kiedy uprawniony przedstawiciel organizacji społecznej odbiera zwierzę w sytuacji zagrożenia jego życia lub zdrowia. Obowiązek ten polegałby na udzieleniu asysty, szczególnie w przypadku, kiedy właściciel lub opiekun zwierzęcia nie zgadza się na jego odbiór i stawia opór.

Praktyka pokazuje, iż przedstawiciele służb niejednokrotnie odmawiają pomocy przedstawicielom organizacji społecznych, jeżeli właściciel lub opiekun zwierzęcia odmawia prawa wejścia na posesję lub dobrowolnego wydania zwierzęcia. Projekt zakłada także doprecyzowanie obowiązków gmin w przypadku odebrania zwierzęcia, które padło ofiarą znęcania, w zakresie ponoszenia kosztów tymczasowej opieki nad nim.

Ponadto ustawa posła Czabańskiego zakłada m.in.:
  • zmianę przepisów dotyczących utrzymywania psów na łańcuchach to jest: wydłużenie łańcucha do 5 metrów, wprowadzenie wymogu, że uwięź nie może kończyć się metalową obrożą, a waga uwięzi nie może przekraczać jednej czwartej masy ciała zwierzęcia;
  • wprowadzenie określenia psa rasowego oraz kota rasowego w celu wyeliminowania istnienia pseudo-hodowli;
  • doprecyzowanie obowiązków gmin dotyczących realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, w tym kastracji i sterylizacji jako głównych narzędzi do wali z bezdomnością;
  • wzmocnienie uprawnień organizacji społecznych w inicjowaniu i przystępowaniu do postępowań sądowych;
  • wprowadzenie zakazu prowadzenia schronisk dla zwierząt przez podmioty komercyjne.
 wk
Fot. pixabay.com


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)