Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Bydło>Bydło mleczne>

KE zatwierdza innowacyjny dodatek paszowy ograniczający emisję metanu

Obrazek

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wydał pozytywną opinię na temat użycia 2-nitrooksypropanolu w żywieniu krów mlecznych, który ma znacząco zmniejszyć emisję metanu. KE dopuściła dodatek paszowy na europejski rynek. Jak skuteczny jest ten produkt?

Aneta Lewandowska24 lutego 2022, 13:32

Innowacje na rzecz zrównoważonego rolnictwa

Komisja Europejska dopuściła do obrotu na terenie UE innowacyjny dodatek paszowy, który ma zmniejszyć emisję metanu od krów. Dodatek, zawierający 3-nitrooksypropanol, po wielu badaniach i kontrolach został zatwierdzony przez państwa członkowskie do użycia w żywieniu bydła w trosce o ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

– Innowacje mają kluczowe znaczenie dla udanego przejścia na bardziej zrównoważony system żywnościowy. Ograniczenie emisji metanu związanych z rolnictwem ma kluczowe znaczenie w naszej walce ze zmianami klimatu, a dzisiejsza decyzja jest bardzo wymownym przykładem tego, co możemy osiągnąć dzięki nowym innowacjom w rolnictwie – powiedziała komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Stella Kyriakides.

Skuteczna redukcja emisji bez spadku wydajności

Produkt przeszedł rygorystyczną ocenę naukową przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który potwierdził , że środek jest skuteczny w zmniejszaniu emisji metanu przez krowy mleczne. Po przyjęciu decyzji przez Komisję, w nadchodzących miesiącach dodatek paszowy wejdzie na rynek i będzie pierwszym tego rodzaju produktem dostępnym w UE.

Specjaliści EFSA zaznaczają, że innowacyjny produkt przyczyni się do „zazielenienia” rolnictwa UE oraz realizacji celów strategii „Od pola do stołu”: szacuje się, że zmniejszy emisję metanu u krów mlecznych o 20–35% bez wpływu na produkcję.
Co więcej, udowodniono, że jego stosowanie jest bezpieczne zarówno dla krów, jak i konsumentów oraz nie wpływa na jakość produktów mlecznych.

Raport z 2021 r. w ramach Programu Ochrony Środowiska ONZ stwierdza, że emisje gazów cieplarnianych od zwierząt gospodarskich – zarówno z obornika, gnojowicy i z przewodu pokarmowego – stanowią około jednej trzeciej emisji metanu spowodowanych przez człowieka.


al na podst. European Commission

fot. EnvatoElements


Picture of the author
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)