Zaloguj
Strona główna>Artykuły>Bydło>Bydło mleczne>

KE zatwierdza innowacyjny dodatek paszowy ograniczający emisję metanu

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wydał pozytywną opinię na temat użycia 2-nitrooksypropanolu w żywieniu krów mlecznych, który ma znacząco zmniejszyć emisję metanu. KE dopuściła dodatek paszowy na europejski rynek. Jak skuteczny jest ten produkt?

Aneta Lewandowska24 lutego 2022, 12:32

Innowacje na rzecz zrównoważonego rolnictwa

Komisja Europejska dopuściła do obrotu na terenie UE innowacyjny dodatek paszowy, który ma zmniejszyć emisję metanu od krów. Dodatek, zawierający 3-nitrooksypropanol, po wielu badaniach i kontrolach został zatwierdzony przez państwa członkowskie do użycia w żywieniu bydła w trosce o ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

– Innowacje mają kluczowe znaczenie dla udanego przejścia na bardziej zrównoważony system żywnościowy. Ograniczenie emisji metanu związanych z rolnictwem ma kluczowe znaczenie w naszej walce ze zmianami klimatu, a dzisiejsza decyzja jest bardzo wymownym przykładem tego, co możemy osiągnąć dzięki nowym innowacjom w rolnictwie – powiedziała komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Stella Kyriakides.

Skuteczna redukcja emisji bez spadku wydajności

Produkt przeszedł rygorystyczną ocenę naukową przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który potwierdził , że środek jest skuteczny w zmniejszaniu emisji metanu przez krowy mleczne. Po przyjęciu decyzji przez Komisję, w nadchodzących miesiącach dodatek paszowy wejdzie na rynek i będzie pierwszym tego rodzaju produktem dostępnym w UE.

Specjaliści EFSA zaznaczają, że innowacyjny produkt przyczyni się do „zazielenienia” rolnictwa UE oraz realizacji celów strategii „Od pola do stołu”: szacuje się, że zmniejszy emisję metanu u krów mlecznych o 20–35% bez wpływu na produkcję.
Co więcej, udowodniono, że jego stosowanie jest bezpieczne zarówno dla krów, jak i konsumentów oraz nie wpływa na jakość produktów mlecznych.

Raport z 2021 r. w ramach Programu Ochrony Środowiska ONZ stwierdza, że emisje gazów cieplarnianych od zwierząt gospodarskich – zarówno z obornika, gnojowicy i z przewodu pokarmowego – stanowią około jednej trzeciej emisji metanu spowodowanych przez człowieka.


al na podst. European Commission

fot. EnvatoElements

Picture of the author
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska
Pozostałe artykuły tego autora

Przewiń W GÓRĘ LUB KLIKNIj aby WRÓCIĆ DO STRONY GŁÓWNEJ