Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Technika>Co ile kosztuje?>

Brojlery już nie tak opłacalne

Obrazek

Opłacalność produkcji kurcząt brojlerów na początku 2014 r. była znacznie wyższa niż obecnie.

Aleksandra Galus22 grudnia 2014, 12:35

W listopadzie średnia ceny sprzedaży kurcząt brojlerów (tuszek patroszonych z szyjami 65%) w UE wyniosła 183,5 euro/100 kg i tym samym wobec października obniżyła się o 0,6%. W skali rocznej ceny drobiu były o 2,4% niższe od średniej w tym samym czasie w latach 2009-2013.

Redukcje stawek za kurczęta w omawianym okresie miały miejsce aż w 13 państwach Wspólnoty: największe jednak w Bułgarii – o 6,3%.
Ceny kurcząt są sukcesywnie obniżane już od sierpnia 2014 r. Obniżki te wynikają nie tylko z czynników sezonowych, ale także ze spadku cen pasz i ogólnego wzrostu produkcji drobiu. Chwilowa duża opłacalność produkcji szybko wywołała wzrost podaży kurczaków i jednoczesny spadek cen. Ponadto duży wpływa miała także blokada eksportu tuszek na rynek rosyjski.

W Polsce za kurczaki płacono 121,9 euro/100 kg , zatem mniej o 2,6%. Jednocześnie ceny te stanowiły 66% średniej stawki unijnej.
Nie wszędzie jednak cenniki skupu brojlerów zostały skorygowane do dołu. W 10 krajach UE płacono bowiem więcej, szczególnie w: Belgii (+5,2%) oraz Hiszpanii (+4%). Za kurczaki najwięcej otrzymywał rolnik w Niemczech i Finlandii – tutaj stawki wynosiły około 260-266 euro/100 kg.  e-abiPicture of the author
Autor Artykułu:Aleksandra Galus
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)