StoryEditor

Kryzys żywnościowy postępuje. Będziemy głodować z powodu suszy?

Trwająca na całym świecie susza systematycznie oddziałuje na jakość i wysokość zbieranych plonów. Już dziś wiadomo, że najwięksi producenci kukurydzy, ryżu i słonecznika ponieśli ogromne straty. Jak rozwija się sytuacja na świecie i czy faktycznie nie będziemy mieli co jeść?
03.09.2022., 00:09h

Europa pod wpływem największej suszy w historii

To największa susza w historii. Niemcy, Rumunia i Francja, czyli państwa będące największymi producentami kukurydzy, zbiorą najniższe plony od kilku lat, możliwe, że ich uprawy nie przyniosą żadnych zysków.

Sytuacja panująca w europejskich gospodarstwach jest trudna. W Niemczech rolnicy powinni przystępować do dystrybucji kukurydzy, czego nie robią z powodu braku odpowiedniej ilości zbiorów, z których część można byłoby przeznaczyć na sprzedaż. W Rumunii susza opanowała ¾ kraju, pozbawiając rolników nadziei na obfite zbiory, natomiast we Francji od czerwca notowano obniżenie poziomu wody w zbiornikach, które doprowadzały ją do pól uprawnych, a w niektórych miejscach woda po prostu wsiąknęła w ziemię, odkrywając koryta rzek np. Rodanu i Renu. Brak wody nie tylko wysusza rośliny, ale również powstrzymuje proces fotosyntezy roślin. Jeszcze gorsza jest sytuacja rolników z Mołdawii, którzy w wyniku suszy utracili 90% upraw kukurydzy.

Ograniczone dostawy kukurydzy, ryżu i słonecznika

Nie tylko produkcja kukurydzy jest zagrożona. W Chinach wysychają uprawy ryżu, który stanowi podstawę żywienia ludności tego kraju. W Europie to Włochy są największym producentem ryżu, ale również w tym państwie susza opanowała uprawy. Aktualnie Włosi zmagają się z największą od 70 lat suszą i prognozują zbiory niższe o 15 ton w porównaniu do tych z lat wcześniejszych. Nie będziemy mogli liczyć na wsparcie Mołdawii w dostawach słonecznika i buraka cukrowego, straty w tych uprawach utrzymują się na poziomie 60-70%.

Konflikt zbrojny w Ukrainie jedną z przyczyn kryzysu żywnościowego

Najwięcej słonecznika produkuje się w Rosji i Ukrainie, jednak z powodu konfliktu trwającego między sąsiadującymi z Polską państwami, zdecydowano o ograniczeniu eksportu ziarna do innych krajów. Pozostałe państwa zajmujące się uprawą słonecznika również będą zmuszone podjąć decyzję o wstrzymaniu eksportu z powodu braku odpowiedniej ilości zapasów.

Czy rolnicy mogą liczyć na wsparcie rządu?

Przedstawiciela sektora rolniczego w Mołdawii wystąpili do tamtejszego rządu z prośbą o wsparcie rolników dotkniętych suszą, argumentując swój apel zagrożeniem bankructwa. Na wysokie dofinansowanie od państwa będą mogli liczyć również Chińczycy, którym rząd wypłaci 1,5 miliarda dolarów za poniesione straty przy produkcji ryżu. Chiński rząd radzi również, by o ile to możliwe, na przesuszonych terenach rolnicy posadzili ziemniaki słodkie, by zastąpić brakujące tony ryżu.

oprac. jcz

źródło: PAP

fot. pixabay

Justyna Czupryniak
Autor Artykułu:Justyna Czupryniak
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. listopad 2023 17:07