Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Bydło>Organizacja produkcji bydła>

Szykują się spore zmiany w dobrostanie zwierząt. Co na to rolnicy?

Obrazek

21 stycznia kończą się konsultacje publiczne w sprawie przeglądu prawodawstwa Unii Europejskiej dotyczącego dobrostanu zwierząt. Ministerstwo rolnictwa apeluje do zainteresowanych o jak najszybsze przesłanie uwag. Skala proponowanych zmian jest bowiem bardzo szeroka. 

wk8 stycznia 2022, 08:00

Jeszcze w lipcu resort rolnictwa prosił związki i organizacje rolnicze o przesyłanie opinii „odnośnie do prowadzonej przez Komisję Europejską wstępnej oceny skutków w związku z przeglądem prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie dobrostanu zwierząt”.

Teraz MRiRW ten apel ponawia w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia konsultacji publicznych.
„Celem tego przeglądu będzie poprawa dobrostanu zwierząt oraz poszerzenie zakresu przepisów, poprzez dostosowanie ich do najnowszych dowodów naukowych, aktualnych priorytetów politycznych i oczekiwań społecznych, przy jednoczesnym ułatwieniu egzekwowania tych przepisów”.

Długa lista proponowanych zmian

Biorąc udział w konsultacjach istnieje możliwość przekazania opinii dotyczących m.in.:

  • gatunków/kategorii zwierząt, które powinny być objęte nowymi szczegółowymi wymogami,

  • możliwości wykonywania kastracji, usuwania rogów, przycinania dziobów i usuwania części ogona u świń,

  • okresów stopniowego wycofywania, a następnie zakazania stosowania klatek w utrzymaniu zwierząt,

  • wymagań podczas transportu zwierząt,

  • zakazu uśmiercania jednodniowych piskląt płci męskiej,

  • wprowadzenia przepisów regulujących utrzymywanie i uśmiercanie ryb w gospodarstwach rybackich.

Coraz mniej czasu

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Opinie do Komisji Europejskiej można przekazywać do 21 stycznia 2022 r. (północ czasu brukselskiego).

– Zachęcam do czynnego udziału w procesie konsultacji oraz uprzejmie proszę o przekazanie informacji o tych konsultacjach do członków reprezentowanych przez Państwa organizacji oraz współpracujących podmiotów związanych z produkcją zwierzęcą. Tylko aktywny udział rolników i reprezentujących ich organizacji w tych konsultacjach pozwoli na zauważenie ich opinii, która powinna być szczególnie istotna w dalszych pracach nad przyszłymi regulacjami dotyczącymi dobrostanu zwierząt - napisał w liście do organizacji rolniczych wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski.

wk
fot. EnvatoElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)