Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Dopłaty i ekoschematy – wiemy, ile pieniędzy dostaną rolnicy

Obrazek

Jest druga wersja Krajowego Planu Strategicznego uzupełniona o stawki pomocy i budżety poszczególnych działań. Jakie będą dopłaty bezpośrednie w nowej perspektywie? Przeczytaj koniecznie!

Grzegorz Ignaczewski2 sierpnia 2021, 15:55
Wiele odpowiedzi na tak postawione pytanie daje nam opublikowana właśnie przez Ministerstwo Rolnictwa druga wersja Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.


117 euro/ha dopłaty


Właśnie tyle ma wynieść stawka podstawowej dopłaty do każdego hektara ziemi rolnej. Przy dzisiejszym kursie euro daje to 534 zł/ha. Do tego mniejsze i średnie gospodarstwa (do 50 ha) mogą liczyć na dopłatę redystrybucyjną do 30 ha (49 euro/ha czyli ok. 180 zł/ha) i to by było na tle. Dodatkowa płatność przewidziano jeszcze tylko dla młodych rolników i wybranych sektorów produkcji (podobnie jak dzisiaj tzw. płatności powiązane z produkcją). Do tego dochodzą płatności za realizację dobrowolnych ekoschematów – która poniekąd tylko zastępuje dzisiejszą płatność za zazielenienie.


Co w ekoschematach?


Lista dostępnych wariantów w ekoschematach jest dość długa i na szczęście znamy już proponowane stawki płatności dla każdego z nich. Oto co proponuje nam resort rolnictwa:
 • obszary z roślinami miododajnymi - szacowana stawka: 1 198 zł/ha obszaru miododajnego,
 • ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt (od 0,3 do 1,5 DJP/ha) - szacowana stawka: 1 050 zł/ha,
 • międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe - szacowana stawka: 786 zł/ha wsiewki lub międzyplonu,
 • opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia / narzędzie FAST - szacowana stawka: wariant podstawowy 129 zł/ha (tylko plan), wariant z wapnowaniem 649 zł/ha (raz na 4 lata),
 • zróżnicowana struktura upraw - szacowana stawka: 339 zł/ha,
 • wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji (potwierdzane za pomocą zdjęć w aplikacji ARiMR) - szacowana stawka: 428 zł/ha,
 • stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo, tj. w formie aplikacji doglebowej - szacowana stawka: 291 zł/ha,
 • uproszczone systemy uprawy - szacowana stawka: 601 zł/ha,
 • zagospodarowanie resztek pożniwnych w formie mulczu (matowania) - szacowana stawka: 382 zł/ha,
 • utrzymanie zadrzewień śródpolnych - szacowana stawka: 2 494 zł/ha zadrzewień,
 • utrzymanie systemów rolno-leśnych - szacowana stawka: 300 zł/ha,
 • retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych (tylko w połączeniu z wybranymi pakietami przyrodniczymi) - szacowana stawka: 280 zł/ha,
 • przeznaczenie 10% powierzchni UR w gospodarstwie na obszary nieprodukcyjne - szacowana stawka: 85 zł/ha,
 • prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin - szacowana stawka: 1300 zł/ha,
 • biologiczna ochrona upraw - szacowana stawka: 400 zł/ha,
 • rolnictwo ekologiczne – stawki zróżnicowane w zależności od wariantu od 1000 do 3000 zł/ha,
 • dobrostan zwierząt – płatności dla hodowców bydła, świń, drobiu, koni, owiec i kóz – uzależnione od gatunku zwierząt i wariantu (najwięcej 595 zł/szt. w przypadku dobrostanu krów mlecznych).
W przypadku każdego z powyższych ekoschematów, resort rolnictwa zastrzega możliwość skorygowani stawek w przypadku dużego zainteresowania danym ekoschematem (oczywiści skorygowania w dół).


Konsultacje do połowy września


Do 15 września Ministerstwo Rolnictwa oczekuje na uwagi do przedstawionego dokumentu, które można składać za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej.


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)