StoryEditor

Kolejne formy pomocy dla rolników. Dłuży okres spłaty kredytu, większe dopłaty dla pszczelarzy i do utylizacji zwierząt

  Będzie więcej pieniędzy na utylizację zwierząt gospodarskich oraz pomoc dla pszczelarzy. Rząd proponuje także ustalenie jednego okresu spłaty kredytów płynnościowych.
21.06.2023., 09:06h

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazało się rozporządzenie „w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”.

Długa lista problemów

Zauważono w nim, że bez zmiany przepisów nie będzie możliwe udzielanie po dniu 30 czerwca 2023 r. pomocy producentom rolnym w formie m.in.

  •   kredytów na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym,
  •  kredytów na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków,
  •    kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę,
  •   kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników
  •   dofinansowania kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich.

W tym ostatnim przypadku MRiRW przypomniało, że od 2015 r. nie były podwyższane ceny usług pozwalające na ubieganie się o dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich.

Jednocześnie zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że zapotrzebowanie na środki na realizację pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich przewyższa limit środków określonych w przepisach na tę pomoc w wysokości 60 mln zł.

Do MRiRW napływają także wnioski o ustalenie dla wszystkich kredytobiorców jednego okresu spłaty kredytów płynnościowych – 60 miesięcy.

Ponadto niezbędne jest zapewnienie nieprzerwanych dostaw materiału siewnego dla producentów rolnych, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego kraju przez zapewnienie stabilnych, jednorodnych oraz wysokojakościowych dostaw produktów rolnych do produkcji żywności i pasz otrzymanych w wyniku zastosowania materiału siewnego.

Jakie zmiany wprowadza rząd?

Rozporządzenie przewiduje m.in.:

  • podwyższenie o 10% cen usług pozwalających na ubieganie się o dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich;
  • podwyższenie do 82 mln zł limitu środków na realizację pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich;
  • ustalenie dla wszystkich kredytobiorców – producentów rolnych jednego okresu spłaty kredytów płynnościowych – 60 miesięcy;
  • wskazanie, że zarówno kredyt płynnościowy jak i kredyty na skup będą udzielane w celu poprawy płynności finansowej, a nie w związku z zagrożeniem utraty płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji wobec Ukrainy;
  • umożliwienie ubiegania się o kredyt na skup również podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych, o którym mowa w przepisach o nasiennictwie.

wk
Fot. Envato Elements
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 15:06