StoryEditor

Premie dla młodych rolników - nabór potrwa dłużej. Są problemy techniczne

Rolnicy ubiegający się o przyznanie Premii dla młodych rolników w wysokości 200 tys. złotych, będą mieć więcej czasu na złożenie wniosku. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że nabór wniosków potrwa do 16 października, a nie jak zakładano pierwotnie do 29 września. Skąd taka decyzja? Ukłon w stronę rolników, czy problemy z aplikacją?
30 sierpnia 2023 roku rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego Premii dla młodych rolników.

Wniosku składać można wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Pierwotny termin zakończenia naboru wyznaczono na dzień 29 września 2023 roku. Jednak jak dzisiaj czytamy na stronie Agencji, termin ten został wydłużony i rolnicy na złożenie wniosku mają czas do 16 października.

System ARiMR ma problemy

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy przyczyną wydłużenia naboru wniosków są problemy techniczne.
 - W skali kraju udało się złożyć tylko ponad 80 wniosków. Większość doradców i rolników ma problemy z wypełnianiem dokumentacji oraz załącznikami. System tego nie przyjmuje - komentuje naszej Redakcji jeden z prywatnych doradców.
W tym świetle wydłużenie terminu jest konieczne, bo zainteresowanie tym naborem jest ogromne i chętnych do złożenia wniosku nie brakuje. Przypomnijmy, że niedawno ARiMR dokonała zmiany firmy obsługujacej jej systemy teleinformatyczne. Nowy podmiot, który już wcześniej obsługiwał Agencję w poprzednich latach z pewnością ma teraz trudne zadanie do wykonania.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O pomoc dla młodego rolnika wystąpić może:
  • osoba w wieku od 18 do 40 lat (nieukończone 41 lat na dzień składania wniosku), która albo rozpoczyna działalność rolniczą, albo prowadzi ją nie dłużej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku;
  • osoba ta musi posiadać numer identyfikacyjny gospodarstwa;
  • musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnić je w ciągu 3 lat od wypłaty pierwszej raty premii.
Oprócz tego należy w Agencji złożyć odpowiedni biznesplan z zobowiązaniem jego realizacji w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku, w którym został dostarczony wniosek.

Ile wynosi Premia dla młodego rolnika?

- Dofinansowanie ma charakter ryczałtu i wynosi 200 tys. zł. Środki są wypłacane w dwóch ratach. Pierwszą w wysokości 140 tys. zł otrzymuje się po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, a druga – 60 tys. zł – trafia na konta młodych gospodarzy po realizacji biznesplanu. Co istotne, premię przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz i może ją otrzymać wyłącznie jedno z małżonków – czytamy na stronie Agencji. 

Na co można przeznaczyć środki finansowe?

Środki z Premii dla młodego rolnika można przeznaczyć na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe.

Wsparcie finansowe można wykorzystać na zakup m.in.:
  • gruntów rolnych,
  • nowych maszyn,
  • urządzeń,
  • wyposażenia – w tym sprzętu komputerowego – niezbędnych do wytwarzania produktów rolnych lub do przygotowania ich do sprzedaży;
  • zwierząt gospodarskich.
  • Można je także wydać na budowę czy modernizację budynków gospodarczych. 
Pozostałe 30 proc. kwoty premii można przeznaczyć na przykład na zakup środków do produkcji rolnej, m.in. paszy dla zwierząt; środków ochrony roślin; paliwa rolniczego; nawozów sztucznych i organicznych.

Komu nie przysługuje wsparcie

- Warto wiedzieć, że to wsparcie nie przysługuje gospodarstwom, które prowadzą plantację roślin wieloletnich na cele energetyczne czy hodowlę m.in. zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów i kotów rasowych, zwierząt futerkowych (z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego). Pieniędzy nie będzie można otrzymać także na zakup gruntu od m.in. rodziców, małżonka, dzieci, a także na budowę na gruncie, który nie należy do wnioskodawcy lub nie stanowi przedmiotu małżeńskiej wspólności majątkowej - czytamy dalej na stronie Agencji. 


Bernat Patrycja, Bartłomiej Czekała
oprac. na podst. ARiMR
Fot: Czekała
Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat
Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 07:53