StoryEditor

Sprzedaż akcji akcjonariusza

Czy spółka cukrowa (akcyjna) może pozbawić akcjonariusza akcji bez jego zgody?
06.09.2020., 10:09h
Akcjonariusz spółki akcyjnej może wyzbyć się akcji przede wszystkim poprzez ich zbycie (sprzedaż, darowiznę). Utracić akcje można również poprzez ich umorzenie oraz wykup przez samą spółkę. Nie wdając się w szczegóły, zbycie akcji przez akcjonariusza w zasadzie zależne jest wyłącznie od jego woli. Jeśli natomiast chodzi o umorzenie akcji, może ono nastąpić za jego zgodą (umorzenie dobrowolne) albo bez jego zgody (umorzenie przymusowe).


Akcje mogą być umorzone jednak tylko w przypadku, gdy statut spółki akcyjnej tak stanowi i na zasadach w nim określonych.


Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem i podlega ogłoszeniu. Innymi słowy, tylko walne zgromadzenie podejmuje decyzję o umorzeniu przymusowym.


Każdy akcjonariusz ma prawo wziąć udział w walnym zgromadzeniu i głosować w sprawie ewentualnego umorzenia akcji, bowiem informacja o uchwale ...
Pozostało 43% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. listopad 2023 18:19