StoryEditor

Co będzie z neonikotynoidami?

Chociaż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poszukuje rozwiązań mogących złagodzić negatywne skutki dla ochrony roślin związane z ograniczeniem stosowania zapraw zawierających neonikotynoidy, to droga do rozwiązania tego problemu jest bardzo długa.

Problem stosowania tych substancji czynnych był rozpatrywany 31 stycznia 2017 r. na posiedzeniu kierownictwa resortu rolnictwa. Kilka dni wcześniej, 27 stycznia 2017 r., odbyło się spotkanie robocze, na którym zostały omówione aktualne problemy związane z ograniczeniami w stosowaniu zapraw zawierających substancje czynne z grupy neonikotynoidów. Spotkanie poprowadziła wiceminister rolnictwa Ewa Lech, a wzięli w nim udział przedstawiciele branżowych organizacji rolniczych, pszczelarskich i ekologicznych.

Ministerstwo rolnictwa twierdzi, że trwają prace nad możliwościami udzielenia wsparcia producentom rzepaku poprzez zarejestrowanie alternatywnych zapraw insektycydowych lub nalistnych środków ochrony roślin, również w oparciu o przepisy dotyczące sytuacji nadzwyczajnych w ochronie roślin.

Głos w tej sprawie podczas spotkania zabrał m. in. prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Kierownik Zakładu Entomologii Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu. Zgłosił on wniosek, który dotyczy derogacji w 2017 r. dla zapraw neonikotynoidowych stosowanych w rzepaku ozimym, co wynika z artykułu 53 Rozporządzenia UE nr 1107/2009. W ocenie prof. Mrówczyńskiego będzie to wymagało modyfikacji zezwoleń stosowania zapraw nasiennych poprzez uzupełnienie zdania, które znajduje się we wszystkich etykietach: "Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych" dopisując na końcu: "...posiadających certyfikat ESTA".

Prof. Mrówczyński przypomniał, że w Polsce 5 jednostek posiada Europejski certyfikat systemu jakości zaprawiania nasion - ESTA (European Seed Treatment Assurance Industry Scheme).

Kolejne jednostki starają się o nadanie certyfikatu ESTA. Są to:

  • Hodowla Roślin Strzelce (rzepak, zboża),
  • Hodowla Roślin Smolice (zboża, wkrótce rzepak i kukurydza),
  • Kutnowska Hodowla Buraka (buraki),
  • Poznańska Hodowla Roślin (zboża bobowate),
  • OBROL (kukurydza),
  • COBORU (laboratoryjne zaprawianie odmian roślin rolniczych),
  • KWS Polska (zboża, wkrótce rzepak i kukurydza).

W Polsce certyfikat ESTA jest nadzorowany przez Polską Izbę Nasienną (PIN) i kontrolowany przez PCA, a stosowanie procedur ESTA zapewnia bardzo dobrą jakość zaprawiania nasion.

Podczas spotkania organizacji rolniczych, pszczelarskich i ekologicznych w MRiRW, poruszono szereg istotnych tematów związanych z obowiązującymi ograniczeniami w obrocie i stosowaniu zapraw zawierających, szkodliwe dla owadów zapylających, neonikotynoidy. Wskazano na skutki wprowadzonych w 2013 r. ograniczeń, dla uprawy rzepaku w Polsce poprzez wzrost kosztów produkcji i liczne uszkodzenia plantacji.

Producenci rolni zwracają uwagę na problem związany z brakiem skutecznych, alternatywnych preparatów do zaprawiania nasion oraz konieczność kilkukrotnego stosowania insektycydów nalistnych. Przedstawiciele producentów rzepaku postulowali o wsparcie i dopuszczenie obrotu zapraw nasiennych zawierających substancje czynne z grupy neonikotynoidów.

Natomiast stowarzyszenia pszczelarskie i ekologiczne stanowczo opowiadają się za rozszerzeniem obowiązujących ograniczeń obejmujących stosowanie tych substancji czynnych.

W trakcie rozmów z wiceminister Ewą Lech omówiono również kwestie niezakończonej oceny neonikotynoidów na poziome Unii Europejskiej, w tym problem związany z brakiem ustalenia naukowej metodologii oceny wpływu środków ochrony roślin na pszczoły. Istotnym tematem była również współpraca organizacji rolniczych z pszczelarzami oraz podjęte inicjatywy w tym zakresie.

oprac. bcz

Fot, Sierszeńska

Tomasz Czubiński
Autor Artykułu:Tomasz Czubiński

redaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie ochrony, uprawy i nawożenia roślin

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
03. grudzień 2023 01:54