StoryEditor

ARiMR uzna fakturę na współmałżonka

Pytanie: Zgodnie z przepisami w przypadku współmałżonków prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne, o pomoc w na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" może wystąpić każdy ze współmałżonków, pod warunkiem, że drugi wyrazi na to zgodę. Czy w sytuacji, gdy wnioskodawcą będzie dajmy na to żona (np. ze względu na dodatkowe punkty za kryterium wieku), faktury potwierdzające realizacje inwestycji mogą być wystawione na męża, który rozlicza podatek VAT na zasadach ogólnych?

Odpowiedź: Powyższe informacje sugerują, że gospodarstwo rolne jest zarejestrowane na małżonka wnioskodawcy który, jak należy przypuszczać, złożył zgłoszenie rejestracyjne jako podatnik VAT, lecz nie on jest podmiotem ubiegającym się o pomoc. Nie zostało natomiast określone, czy pomiędzy małżonkami ustanowiono rozdzielność majątkową czy też nie, co ma istotne znaczenie w sprawie. Dlatego też, odpowiedź dotyczy przypadku w którym współmałżonek jest podatnikiem podatku VAT (złożył zgłoszenie rejestracyjne w US), lecz nie jest beneficjentem poddziałania typu „Modernizacja (…)” i pomiędzy małżonkami nie ustanowiono rozdzielności majątkowej.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1 tej ustawy. Jednocześnie, w myśl art. 96 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku osób fizycznych, o których mowa m.in. w art. 15 ust. 4, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane f...

Pozostało 58% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. grudzień 2023 23:13