• Dyżur naszej specjalistki z KRUS

    • ?
    Już dziś (13 lutego) w godz. 9.00 – 13.00 odbędzie się cykliczny, telefoniczny dyżur naszej specjalistki z Centrali KRUS w Warszawie.
  • Dyżur naszego eksperta z KRUS

    • ?
    W poniedziałek 8 czerwca w godz. od 9:00 do 14:00 swój ekspercki dyżur w naszej redakcji będzie pełniła Ewa Jaworska - Spicak, główny specjalista KRUS.