• Owies – tolerancyjne zboże

  • ?
  Owies to roślina fitosanitarna w płodozmianie,o małych wymaganiach glebowych i dla przedplonu. Według badań PDO należy jednak uwzględnićw uprawie podatność jego odmian na wyleganie.
 • r e k l a m a

 • Mały areał, mało zmian w rejestrze

  • ?
  Pszenżyto jare to ciągle jeszcze gatunek na tzw. dorobku. Poprawia się potencjał jego plonowania, ale dręczą choroby, co pokazują wyniki PDO.
 • Ile azotu pobrały zboża jesienią?

  • ?
  W tym roku na wiosnę na pewno należy zakładać, że wysokość pierwszej dawki azotu na wiosnę będzie musiała być wyższa, choćby ze względu na niższą zawartość azotu mineralnego w glebie. Przy jej ustalaniu, należy oszacować także ile rośliny pobrały tego składnika jesienią.
 • Zarejestrowano trzy nowe odmiany ziemniaka

  • ?
  W COBORU w Słupi Wielkiej 25.01.2018 r. odbyło się drugie spotkanie Komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka w kadencji 2017–2020. Zarejestrowano trzy nowe odmiany.
 • Nawóz nie tylko pod kukurydzę

  • ?
  Od tego sezonu na rynku dostępny będzie nawóz UltraKorn oferowany przez firmę Phosagro. Produkt zawiera po 20% azotu amonowego i fosforu (P2O5) oraz 35% siarki (SO3).
 • Co nam przyniosła pogoda w 2017 roku?

  • ?
  Rolnictwo to branża nierozerwalnie związana z warunkami pogody, w tym z wielkością opadów i temperaturą. Od nich zależą m.in. terminy prac polowych, skuteczność działania pestycydów, a ostatecznie także plonowanie roślin.
 • Duże czy małe sadzeniaki

  • ?
  Wielkość użytych na polu sadzeniaków decyduje nie tylko o wielkości plonu bulw. Ustala też sposób prowadzenia łanu oraz wpływa na opłacalność produkcji.
 • Pole to arena dla najlepszych odmian

  • ?
  Pszenica jara to w tym sezonie poszukiwany towar. Aby zrekompensować nieobsiane areały formy ozimej, rolnicy winni korzystać z najlepszych odmian. Wskażą je niezależne wyniki badań PDO.
 • Deficytowy bor

  • ?
  Można przyjąć, że polskie gleby w 50% są ubogie w mikroelementy. W przypadku boru niestety aż 90% gleb ma niska zasobność w ten składnik.
 • Na choroby konkretne substancje

  • ?
  Grzyby wywołujące choroby zbóż różnią się pomiędzy sobą pod kątem sposobu bytowania na roślinie. To determinuje wybór substancji czynnej, którą będziemy je zwalczać.