Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Ziemniaki>

Bawaria z najniższymi plonami ziemniaków od 10 lat

Obrazek

W tym roku susza i upały nawiedziły także południowe Niemcy i znacząco zmniejszyły plony ziemniaków. Według lokalnych szacunków w Bawarii wyniosą one ok. 350 dt/ha, co jest najniższym wynikiem od 10 lat.

Janusz Biernacki22 września 2022, 14:42
Ocena przed zbiorami przeprowadzona przez Bawarski Krajowy Ośrodek Badawczy Rolnictwa (LfL) dostarcza pierwszych wskaźników dotyczących jakości i wielkości zbiorów: ziemniaki jadalne osiągają w tym landzie średni plon 358 dt/ha, a przemysłowe 330 dt/ha – najniższe od 10 lat. Dla ziemniaków jadalnych oznaczono także średnią zawartość skrobi na poziomie 14%, a dla odmian skrobiowych 18%. Ponadto, we wszystkich próbkach zawartość skrobi wynosi 15% powyżej średniej z ostatnich 10 lat.
Z kolei plon handlowy oszacowano na podstawie plonu brutto i potencjalnych wad bulw. Wyniósł on średnio 336 dt/ha dla wszystkich próbek, z czego 345 dt/ha dla ziemniaków jadalnych i 318 dt/ha dla przemysłowych. Najlepsze wyniki uzyskano w Dolnej Bawarii i Górnej Bawarii, gdzie wystąpiły nieco wyższe opady deszczu.
Małe opady od kwietnia
– Już w kwietniu rok charakteryzował się niewielkimi opadami. Ponadto latem dni upalnych było znacznie więcej niż w poprzednich latach, co oznaczało, że rośliny ziemniaka przestały rosnąć i utrzymywały jedynie przeciętny potencjał plonotwórczy – mówi dr Maria Linderer z Instytutu Gospodarki Żywnościowej i Rynków LfL. Od suszy szczególnie ucierpiały okręgi frankońskie i Górny Palatynat, natomiast Południowa Bawaria odnotowała znacznie więcej opadów niż północna Bawaria.
Wyższe plony z wczesnych nasadzeń
Bawarskie plantacje ziemniaków, które zostały wysadzone wcześniej uzyskały dużo lepsze plony niż z upraw sadzonych w późniejszych terminach, ponieważ były w stanie skorzystać z wczesnowiosennej wilgotności gleby. Ogólnie w roku zbiorów było też mniej wad jakościowych niż w roku poprzednim, chociaż nie dotyczy to wszystkich ocenianych cech. Ze względu na silną suszę redliny pękały częściej, co prowadziło do większego zazieleniania bulw. Z powodu braku wody są one także dość często zdeformowane, co obniża ich wartość handlową, zwłaszcza w grupie odmian jadalnych. Nawadnianie zwykle zwiększało plony, ale wiąże się ono z wysokimi kosztami energii i nie były już w stanie zrekompensować długiego braku wilgoci, zwłaszcza gdy dni stawały się coraz cieplejsze, a upały spowalniały wegetację.
Ocena upraw
Ocena jakości LfL przed zbiorami jest przeprowadzana od 14 lat i dostarcza wstępnych informacji na temat jakości i plonu rocznych zbiorów. Tegoroczne szacunki opierają się na pobraniu próbek z 69 pól ziemniaczanych w 29 okręgach, w tym 46 z ziemniakami konsumpcyjnymi i 23 z odmianami przemysłowymi. Pobieranie próbek i punktacja odbyła się w sierpniu 2022 r. przez pracowników LKP i grup producenckich. Przy klasyfikowaniu wyników należy zauważyć, że plony oszacowane przed zbiorami są zwykle o 10–20% wyższe niż plony rzeczywiste, ponieważ nie są tu brane pod uwagę czynniki zmniejszające, tj. brzegi pól i uwrocia.
[oprac. bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)