StoryEditor

Locha Plus: nabór wniosków do 15 września. POBIERZ WNIOSEK

  ARiMR uruchomiła nabór wniosków dla producentów prosiąt. To pomoc dla hodowców świń, którym grozi utrata płynności finansowej. Nabór potrwa do 15 września. 
29.08.2023., 13:08h

Pomoc przysługuje rolnikom, którzy zgłosili do ARiMR do 31 sierpnia oznakowanie świń, które urodziły się w gospodarstwie pomiędzy 31 marca br., do 15 sierpnia br. Uruchomienie naboru się przedłużyło, gdyż rząd czekał na decyzję KE. Rada ministrów zadecydowała o wydłużeniu terminu do 15 września br. Pierwotny termin zakończenia naboru wypadał 31 sierpnia. 

Kto może się ubiegać o pomoc w ramach działania Locha Plus?

W ramach naboru wniosków o pomoc mogą się ubiegać producenci świń:

•             którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy,

•             który w dniu 15 marca 2023 r. prowadził gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie,

•             którzy zgłosili Agencji do dnia 31 sierpnia 2023 r. oznakowanie świń urodzonych w jego gospodarstwie od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 15 sierpnia 2023 r.

•             któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

•             będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472;

•             któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;

•             który w dniu 15 marca 2023 r. prowadził gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym były utrzymywane świnie;

Gdzie złożyć wniosek Locha Plus?

- bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego,

- przekazać za pośrednictwem funkcji „Pismo ogólne” na platformie ePUAP lub mObywatel lub

- wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora publicznego (Poczta Polska).

ARiMR przypomina, że za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

- W przypadku złożenia wniosku po dniu 15 września 2023 r., nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy. Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji – informuje ARiMR.

Program Locha Plus był realizowany również w 2022 roku. Wtedy o takie wsparcie wnioskowało około 33 tys. rolników, którym ARiMR wypłaciła łącznie 250 mln zł.

Jaka stawka pomocy do sztuki i maksymalna na gospodarstwo?

Rolnik może otrzymać 100 zł do jednej sztuki urodzonej w w.w. okresie, ale nie więcej niż 500 tys. zł na gospodarstwo. Pomoc będzie wypłacana na rachunek producenta świń wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w tzw. EP.

POBIERZ WNIOSEK 

oprac. dkol na podst. gov.pl

fot. Envato Elements

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
09. grudzień 2023 14:17