StoryEditor

100 tys. zł dla hodowców trzody i nawet 1 mln zł dla spółek wodnych – warunki wsparcia

  ARiMR informuje, że 7 lipca ruszy nabór wniosków o wsparcie Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej w ramach PROW 2014-2020. Jakie warunki przyznania pomocy?
30.06.2022., 12:06h

Niedługo rusza kolejny nabór „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” (7 lipca br., który potrwa do 2 wrześnie br. O pomoc mogą się ubiegać dwie grupy beneficjentów – rolnicy utrzymujący trzodę chlewną i spółki wodne lub związki.

Nabór wniosków dla producentów trzody chlewnej – warunki

O pomoc może się ubiegać rolnik, który jest właścicielem nieruchomości, posiada co najmniej 50 szt. trzody lub zrealizował zobowiązanie 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń” i planuje ochronę stada poprzez zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń.

Rolnik może ogrodzić chlewnię i teren, wybudować lub zmodernizować zadaszoną nieckę do dezynfekcji, kupić urządzenia przeznaczone do dezynfekcji. Pieniądze może przenaczyć także na przebudowę/ remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, lub przebudowę/ rozbudowę/ remont chlewni lub budynku gospodarskiego funkcjonalnie powiązanego z chlewnią, tak aby w ich wyniku w chlewni lub budynku gospodarskim funkcjonalnie powiązanym z chlewnią było możliwe zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń, lub budowę/ przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń, lub zakup i wykonanie robót związanych z posadowieniem silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie;

Nabór wniosków dla spółek wodnych lub związków

Spółki wodne mogą przeznaczyć fundusze na zaopatrzenie w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

W ramach środków z PROW można wykonać prace melioracyjne, by zabezpieczyć gospodarstwa rolne przed skutkami suszy, zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem, spowodowanymi przez powódź lub deszcz nawalny. W ramach tego działania można wykonać prace, które polegają na przebudowie lub remoncie rowu melioracyjnego, w tym darniowania skarpy i dna rowu melioracyjnego oraz wykonywanie na nim umocnień, lub budowie, przebudowie lub remoncie przepustu, progu piętrzącego, zastawki lub przepustu z piętrzeniem, a także oczyszczeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie sieci drenarskiej, przełożeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie lub remoncie studzienki drenarskiej, przebudowie lub remoncie wylotu drenarskiego, przystosowaniu studzienki drenarskiej lub wylotu drenarskiego do funkcji retencyjnej.

Jakie kwoty wsparcia?

Agencja podaje, że pomoc wypłacana jest formie refundacji do 80% proc. kosztów poniesionych na konkretne inwestycje. Natomiast wysokość wpłaconego wsparcia zależy od tego, kto się o nie ubiega. Jeżeli jest to rolnik, który chce chronić swoje gospodarstwo przed ASF, to maksymalne dofinansowanie wynosi 100 tys. zł. W przypadku gdy o pomoc ubiega się spółka wodna lub związek spółek wodnych, wsparcie może sięgnąć nawet 1 mln zł.

Kryteria wyboru, kolejność przysługiwania wsparcia oraz szczegóły dotyczące pomocy znajdują się TUTAJ

oprac. dkol na podst. ARiMR

Fot. Envato Elements/archiwum

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 08:54