StoryEditor

Będzie kontynuacja programu monitorowania ASF

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną dotyczącą ASF konieczne jest kontynuowanie programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń rownież w nadchodzącym roku. 
18.11.2020., 18:11h
Minister Rolnictwa złożył projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia na terenie Polski w 2021 r. "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie". 

Celem rozporządzenia jest kontynuacja działań, prowadzonych w 2020 r. 
W uzasadnieniu projektu czytamy, że w związku z aktualną sytuacją epizootyczną dotyczącą ASF konieczne jest kontynuowanie programu rownież w nadchodzącym roku. 
Program obejmuje m.in. badania laboratoryjne świń, dzików i świniodzików w kierunku ASF, a także zwrot w postaci ryczałtu kosztów pozyskiwania dzików w ramach odstrzału sanitarnego, polowań na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami, obszarze zagrożenia oraz finansowanie pozyskiwania samic przelatek i starszych samic dzika na obszarze wolnym.
Pieniądze będą też przeznaczone na zwrot kosztów transportu i utylizacji padłych dzików, pozyskanych w ramach zorganizowanych przeszukiwań, a także finansowanie unieszkodliwiania pozyskanych w ramach polowań tusz dzików, które nie mogą być zagospodarowane przez myśliwych i unieszkodliwiania wszystkich tusz dzików, pozyskanych w ramach odstrzału sanitarnego.
Anna Kurek
Autor Artykułu:Anna Kurek

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. listopad 2023 14:01